Optimering av leveranskedjan  

Vi ger ditt företag resurs- och kostnadsbesparingar genom en optimerad och automatiserad leveranskedja.

Vi förutser leveranskedjans behov och identifierar eventuella brister

Alltför många företag saknar oavsett bransch ofta resurser, rutiner och redskap för att optimera sin leveranskedja. Vi på Solteq förutser behoven hos ditt företags leveranskedja och vi identifierar även eventuella brister. Våra utvecklingsförslag ger dig tydliga ekonomiska besparingar.

Omfattande service- och analyslösningar

Under årens lopp har vi genomfört olika analyser kopplade till bland annat frigörande av driftskapital, skapat prognosbaserade lösningar för lagerhantering och resursplanering samt automatiserat företags orderfunktioner. För alla dessa erbjuder vi även omfattande servicelösningar.

Gedigen branschkompetens kombinerad med systemkännedom

Våra experter inom styrning av leveranskedjan har en gedigen erfarenhet av utveckling av bland annat elektronik- och livsmedelsbranschens, partihandelns samt handelns leveranskedjor och tydliga bevis på uppnådda resultat. I vår branschkompetens kombineras förståelse för ditt företags systemarkitektur och dess betydelse för hantering av helheten. 

Kontakt

Tuomas Brunou

Director Analytec

+358 40 517 2633