Nät och butikstjänster 

Vi genomför skalbara nätlösningar som gynnar din verksamhet med stöd av vår gedigna branscherfarenhet.

Mobil- och nättjänster

Vi bygger mobil- och nättjänster som är oberoende av terminalenheter åt såväl konsumenter som företag. En väsentlig del av arbetet är att beakta API-gränssnitt, så att tjänsterna på ett innovativt sätt ska lämpa sig för de digitala kanalerna. Vårt designteam säkerställer att applikationerna även externt håller en hög kvalitet.

Nätbutiker

Vi erbjuder konsulterings-, planerings-, genomförande-, support- och underhållstjänster åt nätbutiker. Vi är särskilt kända för att leverera Magento- och IBM-plattformar till medelstora och stora aktörer. Tack vare vår gedigna branschkompetens och vår sakkunskap kan vi garantera skalbara och flexibla lösningar som ger nöjda kunder.

Administration av produktdata

Med omfattande produktdata kan du förbättra synligheten i sökmotorer, minska returer, öka kundnöjdheten samt öka försäljningen. Med våra tjänster för administration av produktdata hanterar du centralt produktdata i alla försäljningskanaler samt samlar in, förädlar och överför data till försäljningens olika skeden och kanaler.