Kärnan i handeln

Dynamiska och flexibla ERP-lösningar

Moderna ERP-lösningar stöder föränderlig affärsverksamhet

Den nya generationens ERP-lösningar är dynamiska och flexibla system som kan tas i bruk i faser och vars verksamhet alltmer flyttas till molnen. ERP:n innefattar i allt högre grad de olika branschernas specifika behov.

 

Hantering av leverantörskedjan viktigare än någonsin

Stannar dina varor längre i lager än tidigare? Har efterfrågan på dina produkter överraskat dig på sistone, har du varit tvungen att neka dina kunder? Har du varit tvungen att sälja produkter till nedsatt pris? Kan du hantera din inventering effektivt samtidigt som du säkerställer att du kan fullfölja online-köp och upprätthålla ett lager hos dina återförsäljare? Om det har skett förändringar i ditt företags kärnmått kan du behöva tänka igenom precisionen i hanteringen av din leverantörskedja.  Du kan förbättra din nuvarande tekniska miljö med hjälp av olika optimeringslösningar.

 

ERP:n blir mer flexibla och omfattande lösningar

Den nya generationens ERP-system är dynamiska och modulära och erbjuder en helt ny nivå av integrationsvänlighet. Vi kan använda moderna ERP-lösningar för att säkerställa verksamhetens tillförlitlighet, effektivt informationsutbyte mellan alla intressenter och som ett resultat av detta skapa en sömlös kundupplevelse. Effektiva ERP-system stöder hela den omnikanala servicekedjan och förbättrar prestandanivåerna.

För att förbättra konkurrenskraften räcker det i allmänhet inte att förbättra befintliga processer; det är också nödvändigt att skapa utrymme för nya verksamhetsmodeller inom till exempel operativ verksamhet, ekonomi och personalhantering. Förmågan att anpassa sig till framtida behov kräver flexibla informationssystem.

 

Branschspecifika egenskaper byggs på standardteknologi

Branschernas specialkrav kan lösas med hjälp av standardteknologiska plug-ins. Detta säkerställer en kontinuerlig utveckling av basfunktioner och kompabilitet med resten av den tekniska miljön. Den nya generationens lösningar har en öppen arkitektur och flyttas gradvis över till molnlösningar. Läs mer om branschspecifika lösningar.

 

ERP är mer än bara ekonomiförvaltning

Effektiv hantering av leverantörskedjan, i synnerhet inom omnikanal handel, baseras på en omfattande hantering och analys av kundens köpstig. Att förutspå kundbeteendet har en direkt inverkan på utbudshanteringen, omsättningshastigheten och lageruppbyggnadsbehoven. Förutom ekonomiförvaltning och hantering av personalfrågor kan systemet även styra kunders omnikanala köpstig samt orderleveranskedjan.

Avsluta sökningen