Ruohonjuuri

Smidigare systemutveckling och stöd för internationalisering.

Utgångspunkt

Den snabbväxande finländska detaljhandelskedjan Ruohonjuuri erbjuder sina kunder hälsosamma och ekologiska produkter på ett upplevelserikt sätt både på nätet och i butik. I början av 2018 skulle företaget öppna sin första butik i Sverige och var i behov av en samarbetspartner vid sin sida för att stödja förutom en internationell expansion även systemutvecklingen längs hela kedjan.

”Vi ville ha en proaktiv samarbetspartner som smidigt kan fylla verksamhetens utvecklingsbehov och vet hur man anpassar systemen till kraven på en ny marknad. Solteq kändes rätt ända från det första mötet, tack vare medarbetarna och de moderna lösningarna”, minns Ruohonjuuris utvecklingschef Topias Nieminen.

I början av samarbetet använde Ruohonjuuri systemet LS NAV, som är en användarvänlig lösning för styrning av flerkanalig affärsverksamhet genom hela leveranskedjan. Syftet var att få ut mer av det viktigaste befintliga systemet i verksamheten med hjälp av kontinuerlig utveckling. Det fanns även ett behov av att  skapa funktioner för den nya svenska marknaden i systemet.

quote-posa
Vårt första gemensamma projekt med Solteq var också vårt första IT-projekt, där både tidtabellen och budgeten höll.
Topias Nieminen, Ruohonjuuris utvecklingschef

Vad gjorde vi?

Ända från början präglades arbetet av en ömsesidig entusiasm och snabba framsteg. Tack vare arbetsseminarierna som hölls i början kunde teammedlemmarna i Solteqs fortlöpande service bekanta sig med Ruohonjuuris sätt att använda systemet och vidareutvecklingen av systemet kom igång smidigt.

Först fick man ordning på de akuta frågorna gällande systemets funktion, varefter man har löst olika önskemål och behov steg för steg. Hittills har utvecklingen inriktats särskilt på att underlätta och  effektivisera vardagen för Ruohonjuuris personal. Förändringarna återspeglas även mot slutkunderna till exempel i form av smidigare ärendehantering i butiken och ett ännu bättre stamkundssystem.

Solteq kunde även stödja Ruohonjuuris internationalisering genom att integrera det nya landsbolaget i det nuvarande verksamhetsstyrningssystemet med kassor. Innan den första Happy Food Store-butiken öppnade i Stockholm, var man tvungen att på systemsidan beakta de speciella kraven på den nya marknaden. För att kunna säkerställa en smidig funktion och de bästa kundupplevelserna före invigningen, fanns inte utrymme för förseningar eller fel.

”Vi förväntar oss att vår samarbetspartner har förmågan att berätta vad som bör göras. Även vår personal kan identifiera och åtgärda flaskhalsar i vardagen, men medarbetarna på Solteq kan i och med sin specialkompetens skapa mer djupgående, smarta lösningar för olika behov. Utvecklingstakten har varit god. Vårt första gemensamma projekt med Solteq var också vårt första IT-projekt, där både tidtabellen och budgeten höll”, skrattar Nieminen. 

Resultat

Ruohonjuuris önskan om ett smidigt utvecklingspartnerskap har förvekligats. Butiken i Sverige har öppnats och verksamheten rullar på bra. Kontinuerlig utveckling av systemet sker planmässigt och Solteqs stöd betjänar vid problem. Detta ger en bra grund även för nya motsvarande öppningar samt för en vidareutveckling av butiksverksamheten.

”Jag är nöjd med vårt samarbete, som fortsätter dagligen. Vi fick hjälp av ett toppteam med kompetens och rätt attityd. Förutom smidig mindre utveckling överväger vi tillsammans införandet av de senaste möjligheterna inom digitalisering till exempelvis butiksmiljön. Förändringarna är en möjlighet då viljan att gå framåt förenar oss”, konstaterar Nieminen.

Fördelar för Ruohonjuuri:

  • LS NAV-systemets egenskaper kan utnyttjas mer omfattande
  • Smidig vidareutveckling av systemet – projekten kan hålla både tidtabellen och budgeten
  • Stöd för en internationell expansion av verksamheten
  • Smidig ibruktagning och utveckling av butikslösningar.
  • Ruohonjuuris expertresurser går inte åt för att lösa tekniska problem.