Skip to content

  Kymmenedalens El

  Solteq Electricity Trade för bättre kundservice

  Elnät på hösten vid sjön.

  Kymmendalens El implementerade Solteq Electricity Trade redan in 2015. Lösningen gjorde det möjligt för energibolaget att bättre betjäna sina kunder.

  Kymmenedalens Els elskylt och byggnad på Elimäki.

  "Vi erbjuder en mängd olika elavtalsalternativ för att möta våra kunders behov, vilket gör det möjligt för dem att kontrollera sina elanskaffningskostnader. De kontraktsalternativ som erbjuds stora kunder baserat på utnyttjande av marknadsprisfluktuationer kräver också att våra system är mångsidiga. Solteq Electricity Distribution erbjöd oss det bästa alternativet, säger Kari Halonen, försäljningschef av Kymmedalens El.

  "Vi ville ha en färdig produkt och valde Solteq Electricity Trade eftersom den innehåller funktioner för hantering av offerter och försäljningsportföljhantering som bättre tillgodoser våra kunders behov. Dessutom minskar lösningens omfattande integrationsmöjligheter manuella arbetsmoment och vi får bättre information om de nu viktiga riskfaktorerna i elförsäljningen”, säger Halonen.

   

  Läs mer om Solteq Electricity Trade

  "Solteq Electricity Trades omfattande integrationsmöjligheter minskar manuella arbetsmoment och vi får bättre information om de nu viktiga riskfaktorerna i elförsäljningen."

  Kari Halonen, försäljningschef, Kymmenedalens El

  Logo av Kymmenedalens El.

  Kymmenedalens El

  Kymmenedalens El är en energikoncern som samägs av tio städer och kommuner. Energikoncernen, som är över 100 år gammal, erbjuder sina kunder tjänster kopplade till försäljning och överföring av el. Kymmenedalens El är ett av Finlands största elbolag: distributionsområdet har mer än 150 000 invånare och de har över 100 000 elhandelskunder.

  För Kymmenedalens El är det viktigt att känna sina kunder och utveckla konkurrenskraftiga lösningar som också fungerar i enlighet med en hållbar utveckling av miljön och samhället. Energikoncernen investerar i diversifierad energiproduktion och kontinuerlig utveckling av elnätet. Genomtänkta investeringar och en sund verksamhet säkerställer en pålitlig energiförsörjning till kunderna och en betydande avkastning för ägarna.

  Jari Kokkonen

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Director, Sales

  +358 40 054 2842