Partihandel  

Branschspecifika lösningar för partihandelns behov.

Gränserna mellan detalj- och partihandel suddas ut

Omvälvningen inom handeln förändrar partihandelns roll. Konkurrensfördelar blir fokus på nyckelverksamheten och hur effektivt verksamheten leds. Global handel, förändringar i leveranskedjan och digitalisering öppnar nya marknader för partihandeln.

 

Hastigheten i leveranskedjan ökar

Konkurrensen om kunderna tvingar alla aktörer inom handeln att effektivisera sin leveranskedja och förkorta leveranstiderna. Varor rör sig i allt smalare flöden och allt oftare och snabbare. Samtidigt omdefinieras betydelsen av tid, plats och avstånd. 

 

Digitaliseringen förändrar verksamheten 

Traditionellt levererar partihandeln varor till detaljhandlare i stora partier i rullkorgar eller på pallar. I fortsättningen måste partihandeln klara av att kostnadseffektivt samla även små partier, och vid sidan av partiförpackningarna måste man även hantera halvfyllda, brutna förpackningar. Mängder av beställningar och rader som ska behandlas ökar, medan styckeantalet per rad minskar. Effektiv ledning av verksamheten, lönsamt producerad tjänst och flexibel leveranskedja kräver moderna lösningar.Solteq är en ledande expert inom partihandeln. Vi känner till verksamhetsmodellerna, processerna, systemen och den kompetens som människorna bör ha. Vi kan hjälpa dig på ett mångsidigt sätt i allt från småsaker till omfattande reform av verksamheten.

Kontakt

Mikael Sjöqvist

Country Manager

+46 70 75 75 145