Offentliga sektorn

Högsäkerhetslösningar för elektronisk ärendehantering, rapportering och datalagring inom offentlig förvaltning

Betydelsen av dataskydd och informationssäkerhet understryks

Betydelsen av dataskydd och informationssäkerhet blir ständigt större inom den offentliga sektorns tjänster. Mängden data som insamlas ökar, och man hinner inte alltid analysera dem med tillräcklig noggrannhet. Det finns alltför mycket manuellt arbete och processerna är komplicerade och stela. Även resurserna blir allt knappare.

 

Våra smidiga lösningar effektiviserar processerna

Solteq erbjuder högsäkerhetslösningar för elektronisk ärendehantering, rapportering och datalagring, framtagna för den offentliga förvaltningens processer. Våra smidiga lösningar minskar manuellt arbete och effektiviserar processerna.

 

Vi utnyttjar nya innovationer och molntjänster

Vår styrka är förmågan att ta fram lösningar med en höjd informationssäkerhetsnivå samt att utnyttja nya innovationer och molntjänster effektivt i kostnadseffektiva lösningar.

Kontakt

Mikael Sjöqvist

Country Manager

+46 70 75 75 145