Fordonshandel

Vi tillhandahåller omfattande lösningar för återförsäljning och eftermarknad inom fordonshandeln.

Vi sköter om dina kunder även digitalt

Bilhandeln är i en kraftig omvälvning. De bilaffärer som lyckas sköta om sina befintliga kunder även i en digital värld samt sköta sina bakgrundsfunktioner effektivt kommer att vara framgångsrika. Via Solteq får du ett modernt datasystem för resurshantering och kundtjänst.

Enhetlig betjäning vid alla kundmöten

Bilförsäljning och eftermarknad har traditionellt verkat separat, men i framtidens bilhandel kommer gränserna att suddas ut. Tack vare våra system får försäljning och service samma insyn i kundrelationerna och de kan smidigt dela med sig av informationen sinsemellan. På detta sätt kan du erbjuda en enhetlig betjäning vid alla kundmöten.

Vi utvecklar och utvecklas tillsammans

Du kan nu utnyttja vår kompetens inom bilhandel mer omfattande än förut till exempel för nätbutik, digital marknadsföring, stamkundslösningar och konsumentapplikationer. Den som vågar pröva på något nytt får en konkurrensfördel i en föränderlig värld. Låt oss tillsammans söka nya sätt att arbeta och utveckla det som redan finns.