Detaljhandel

Flerkanaliga köpvägar för konsumenternas föränderliga behov.

Kombinera din när- och nätbutik till en sömlös helhet 

Detaljhandeln är i ständig förändring och näthandelns andel av den totala volymen ökar hela tiden. Utländska nätbutiksaktörer har kommit för att stanna. Bäst i konkurrensen klarar sig de som kombinerar sin när- och nätbutik till en sömlös helhet. 

 

På kundens villkor och enligt kundens tidsschema 

Nycklarna till framgång inom detaljhandeln finns i kundförståelse och en effektiv verksamhet. Konsumenternas köpväg är inte längre bunden till tid eller plats. Konsumenterna har lärt sig att använda nätet för att söka produkter, jämföra egenskaper och priser, köpa produkter samt hämta produkterna från en butik eller ett avhämtningsställe. Konsumenten rör sig alltså smidigt mellan nät och butik.  

 

Utnyttja kundens digitala fotspår 

Konsumenterna får inspiration och köpimpulser via olika digitala källor, som sociala medier och intelligent dynamisk kommunikation samt via olika taggar. När kunderna rör sig på nätet lämnar de efter sig digitala fotspår, som kan följas och utnyttjas i marknadsföringen. Det lönar sig att utnyttja detta tillfälle. 

Solteq är en ledande expert inom detaljhandeln. Vi känner till verksamhetsmodellerna, processerna, systemen och den kompetens som människorna bör ha. Vi hjälper ditt företag på ett mångsidigt sätt i allt från småsaker till omfattande reform av verksamheten. 

Kontakt

Ove Stenmark

Country Manager

+46 70 75 75 145