Pop-up-butiken: en uppfinning från 1455

Repe Harmanen

1.6.2016

Det sägs ofta att strukturer inom detaljhandeln är i ständig förändring sedan århundraden tillbaka. Online-handeln ökar försäljningen, förändrar handelns hela utseende och drar in globala kunder till världens alla hörn. Så är det verkligen. På senaste har jag försökt att tänka på områden och försäljningsstrukturer där förändringen har varit annorlunda eller till och med ganska modest. Områden där dessa universella observationer kanske inte gäller. Områden där det unika och traditionella inspirerar.

Tjänstesektorn letar ständigt efter lösningar för mobila möten, växande kundbaser från olika områden, informationsdelning, maximalt antal återkommande kunder och kanske till och med att kunderna köper tilläggsprodukter eller -tjänster. Handlare letar efter nya idéer för butiker, kedjor och kollektioner. Även matvaru- och fackhandeln vill ha sina egna, unika lösningar.

Varje sommar blir jag intresserad och förbryllad av samma fenomen. Det är något som sägs ha sitt ursprung i Istanbul år 1455: marknader. Specialvaruhandelns födelse. Det där enda originalet inom pop-up – det lokala marknadsståndet.

Strukturen för den traditionella torghandeln är en förenkling av hela den globala handelssektorn. En effektiv leveranskedja. Korta leveranssträckor. De bästa varorna. Kunnig personal. En perfekt förståelse för kunderna. En oslagbar inställning till service. Och kunder återkommer alltid om produkten och servicen är god. Allt detta händer utan några mobila enheter. Inga stora investeringar i IT-system.

Och ändå – finns det något digitalt inslag som skulle kunna dra fler kunder till marknaden? Eller är marknadens mest grundläggande idé tanken att kunden är ute efter det bästa urvalet, och inget mer? Jag är en konservativ person på väg in i medelåldern, så min inställning är kanske lätt att förutse.

Jag tror att värdet på denna typ av traditionella tjänster utvecklas i direkt proportion till framväxten av de generella globala tjänsterna inom andra områden – de opersonliga men lättillgängliga och billiga produkterna och tjänsterna. Hur kommer nästa förändringsvåg att se ut, som inte kan globaliseras och vars värde kommer att stå oförändrat i århundraden?

Ett vanligt inslag i min semesterrutin är att besöka så många perfekta caféer på handelsplatser och traditionella pop-up-butiker som möjligt under den finska sommaren. Jag för denna tradition vidare till mina barn. Glad sommar till er alla!

Repe Harmanen

Repe Harmanen

Jag är VD på Solteq och pappa till två tonåringar. En lång bakgrund inom digitalindustrin har gett mig kunskap om och erfarenhet av hur verksamheter ska utvecklas i ett handelslandskap i ständig förändring. Jag samlar in framtidsperspektiv och visioner från min omgivning och från händelser, och genom att helt enkelt förstå mig på konsumentbeteende utifrån olika åldersgrupper. Det är fascinerande att följa hur digitalisering, handeln och sociala medier påverkar allting omkring oss.

Läs allt Repe artiklar

Avsluta sökningen