Artiklar från Ilkka Brander

Blogs

Kopiera andra och bli framgångsrik

Digitalisering förenas ofta med skicklig användning av teknik i olika verksamhetsmodeller, men det finns en särskild funktion som omtalas förvånansvärt sällan. Digitalisering överför nämligen lärdomar från olika branscher till andra ofattbart [...]

3 månad sedan

Digitalisation hits your core systems

Blogg, Blogs

Digitaltsunamins andra våg slår in i ditt företags maskinrum

De första stegen inom digitaliseringen togs redan under ADB-eran, vars skapelser gör många av dagens lösningar möjliga. Nu handskas de handelsdrivande företagen åter igen med grundläggande frågor. Från maskinrummet borde man styra både [...]

7 månad sedan

Ilkka Brander - Solteq