BI & Analyser

Vi gir bedriften din oppdaterte analyser for å støtte beslutningstaking og administrasjon.

Vi måler og analyserer sammen med deg

Vi analyserer data og kombinerer data fra ulike kilder og bruker dem til å støtte beslutninger slik at virksomheten din kan oppnå konkurransefordeler. Vi overvåker kritiske forretningsområder som kan bidra til å ta informerte beslutninger i stedet for å basere nye tiltak på magefølelse.

Omfattende tjenester for BI og analyse

Vi samler virksomhetsdata, som er spredt over ulike informasjonssystemer, og forbedrer, analyserer og visualiserer dem i et brukbart format.

Forutsigbarhet øker ensartethet og sparer tid

Innovativ machine learning og kunstig intelligens kombinert med IoT-løsninger muliggjør bedre forutsigbarhet i virksomheten din og dens forretningsprosesser, og fungerer som verktøy for automatisert prosessovervåkning og løpende optimalisering.

Moderne datalagringsløsninger

Vi overvåker aktivt markedsutviklingen av våre kunders forretningsprosesser og tekniske løsninger. Vi skaper skybaserte og lokale løsninger etter behov. Vi leverer datalagringsløsninger basert på kundens behov ved hjelp av enten målrettede modeller eller DataVault-løsninger.

Nedenfor er noen eksempler på verktøyene vi bruker til å løse problemer:

 • Microsoft Power BI
 • Azure SQL Database
 • Azure Analysis Services
 • Azure IOT
 • Azure Stream Analytics
 • Azure Machine Learning
 • SQL Server
 • SQL Server Integration Services
 • SQL Server Analysis Services
 • SQL Server Reporting Services
 • Amazon IOT
 • Amazon SnowFlake

Kontakt

Maria Bindesbøll

Country Manager

+47 45838584