Brandt case - ERP

Brandt er blitt dobbelt så effektive og har fått mer tilfredse kunde med ERP-system fra Solteq

Brandt case

Hva var behovet?

Som ledende virksomhet innen industrilakkering, hadde Brandt behov for et ERP-system som kunne håndtere styring av lager, innkjøp, salg, økonomi og produksjon. Daværende system levde ikke opp til forventninger om å å styre ordreflyt, og det var ingen integrasjon til kundesystemet. Mange av oppgavene ble derfor håndtert manuelt, hvilket ble tids-og ressurskrevende. Utover dette ønsket Brandt en partner, som kunne hjelpe dem med å implementere og vedlikeholde ERP-systemet, og samtidig fungere som sparringspartner i utviklingen av forretningen mot å bli mer digital.

 

Hva gjorde vi

Sommeren 2015 ble ERP-systemet implementert hos Brandt. Etter dette er de forskjellige moduler f eks. Økonomi-og lagerstyringsmodulen blitt tatt i bruk og det tette samarbeidet med teknologileverandøren Solteq ble avgjørende for å få suksess med ERP-prosjektet.

 

Successstories Brandt 

 

”Vi vil gjerne være et fyrtårn for kvalitet – vi skal levere de riktige tjenester til riktig tid. Med ERP-systemet fra Solteq kan vi gi kundene den beste service og full fleksibilitet, da de kan stoppe eller holde en ordre hvis de ønsker dette”, sier Birger Lillegård, Produksjons og IT-sjef hos Brandt. Rene
Damgaard, CEO hos Brandt legger til at ”Vi er blitt dobbelt så effektive internt, da vi kan administrere flere varer med færre ressurser. Vi trenger ikke lengre å taste alle ordre manuelt og nå ligger alle alle data på ett sted med god integrasjon med andre systemer.

 

Brandt har et tett samarbeide med Solteq, som vedlikeholder ERP-systemet og har unik kunnskap innen ERP og produksjon. ”Solteq er ikke kun vår tekniske leverandør, de rådgir oss også om hvordan vi tilpasser virksomheten til å bli mer digital”, sier Brian Lillegård. Han forsetter ”når vi utvikler noe, så gjør vi det i fellesskap – Solteq forstår vår forretning og derfor er det viktig for oss at vi snakket sammen på ukentlig basis”. Kent Thomasen, Senior Consultant hos Solteq har flere års erfaring med og fra kundesiden sier ” For Brandt er det viktig å hele tiden utvikle seg, hvorfor de har en digital strategi for fremtiden, hvor teknologi skal hjelpe med å effektivisere arbeidsflyt og -prosesser - og dette ser vi frem til å støtte opp om. Blant annet har Brandt planer om å implementere shopfloor- og mobile lagerscanningsløsninger, som kan minimere det manuelle arbeidet på lageret.

Hva har Brandt fått ut av det

Med et ERP-system basert på Microsoft Dynamics NAV levert og supportert av Solteq har Brandt:

  • fått et system, hvor all data ligger og er tilgjengelig for forskellige forretningsenheter
  • lettere å knytte sammen arbeidsprosessene i virksomheten f.eks. fra salg til produksjon
  • fått mer tilfredse kunder, da ordreflyten er blitt mer agil
  • fått hurtigere og forenklet integrasjonen til andre it-systemer

Brandt

Brandt-koncernet har siden 1972 vært ledende innen industrilakkering til en en helr rekke virksomheter. Virksomheten har hovedkontor og fabrikk i Danmark, og beskjeftiger 75 medarbeidere, som daglig gør en dedikert innsats for å imødekomme kundenes behov.

Besøk Brandt

 

Successstories Brandt

Kontakt

Johnny Milbak

Director, Sales and Marketing, Denmark & Norway

+45 40 288 150