Produksjonsindustrien

Fleksible og kundespesifikke løsninger for industrielle bedrifter som ønsker å digitalisere.

Den digitale revolusjonen påvirker bransjens fundament

Forventninger til kunder og sluttkunder tvinger industrielle selskaper til å endre driftsmodeller for å gjøre dem mer kundeorienterte. I stedet for masseproduksjon blir produkter, løsninger og tjenester skreddersydd for kunders behov. En ferdighet og evne til å endre egen virksomhet er avgjørende for å oppnå og opprettholde konkurranseevnen.

 

Smarte produkter og tjenester er på vei i bransjen

Industrielle bedrifter skaper fortsatt mer unike forsyningskjeder, og utnyttelse av mulighetene fra teknologi er i økende grad nødvendig. Digitalisering gir lavere produksjonskostnader samtidig som kunden får en bedre kundeopplevelse.

Solteq er kjent med kravene til den stadig mer digitaliserte industrien. Vi er kjent med forretningsmodeller, prosesser, systemer og de nødvendige ferdighetene. Vi kan hjelpe med et bredt spekter av emner - fra små problemer til store operasjonelle fornyelsesprosjekter.

Kontakt

Johnny Milbak

Director, Sales and Marketing

+45 40 288 150