Norge

  Spesialutviklede løsninger for bilforhandlere

  Komplette systemer for salg av kjøretøy samt ettersalgstjeneste

  Bilforhandlere

  Effektive forretningsprosesser og løsninger til digitalt kundeengasjement, skreddersydd til bilforhandlere.

  Vi tar oss av kundene dine - også digitalt

  Bilbransjen gjennomgår for tiden store forandringer. Forhandlere som er i stand til å ta godt vare på sine eksisterende kunder, også i den digitale verden, og som har effektive back-end-operasjoner, er de som har de beste forutsetningene for suksess. Med Solteq kan du få en moderne løsning for ressursstyring og kundetjeneste - utviklet spesifikt for din bransje.


  Lik tjeneste i alle kontaktpunkter

  Bilsalg og ettersalg har tradisjonelt vært to atskilte funksjoner, men i fremtiden vil denne grensen bli visket ut. Våre systemer gir salg og ettersalg samme oversikt over kundedata, noe som muliggjør effektiv informasjonsutveksling mellom de to funksjonene. Dette gir mulighet for å sikre ensartede tjenester på alle kontaktpunkter.

  La oss utvikle oss sammen

  Du kan dra fordel av vår ekspertise innenfor bilhandel, for eksempel i forbindelse med nettsalg, digital markedsføring, kundelojalitetsløsninger og forbrukerapper. I en verden i endring oppnås konkurransefordeler av de som tør å eksperimentere. La oss arbeide sammen med å finne nye driftsmetoder og utvikle de eksisterende.

  Din ekspert

  Maria Bindesbøll

  Sales Manager

  +47 45838584

  Din ekspert

  Espen Thorvaldsen

  Digital Advisory Manager

  +4792035875