Tukkukauppa

Toimialakohtaisia ratkaisuja tukkukaupan tarpeisiin.

Vähittäis- ja tukkukaupan raja-aidat hämärtyvät

Kaupan murros muuttaa tukkukaupan roolia. Kilpailuvaltiksi nousevat avaintoimintoihin keskittyminen ja ohjauksen tehokkuus. Globaali kaupankäynti, muutokset toimitusketjussa ja digitaalisuus avaavat tukkukaupalle uusia markkinoita.

 

Toimitusketjun vauhti kiihtyy

Kilpailu asiakkaista pakottaa kaikkia kaupan toimijoita tehostamaan toimitusketjua ja lyhentämään toimitusaikoja. Tavara kulkee yhä ohuempina virtoina ja yhä useammin ja nopeammin. Samalla ajan, paikan ja etäisyyksien merkitys määrittyy uudelleen.

 

Digitalisaatio muuttaa toimintoja

Perinteisesti tukkukauppa toimittaa tavaraa vähittäiskauppoihin suurina määrinä rullakoittain tai lavoittain. Jatkossa tukkukaupan pitää pystyä keräilemään kustannustehokkaasti myös pieniä eriä, ja tukkupakkausten lisäksi pitää käsitellä myös vajaita murtopakkauksia. Käsiteltävät tilaus- ja rivimäärät kasvavat, kun samalla rivikohtaiset kappalemäärät pienenevät. Toimintojen tehokas ohjaaminen, kannattavasti tuotettu palvelu ja toimitusketjun joustavuus vaativat moderneja ratkaisuja.

 

Solteq on johtava tukkukaupan asiantuntija. Tunnemme liiketoimintamallit, prosessit, järjestelmät ja ihmisiltä vaadittavan osaamisen. Pystymme auttamaan monipuolisesti niin pienissä asioissa kuin laajoissa toimintojen uudistamishankkeissa.

Yhteyshenkilö

Henry Kaunislehto

Sales Manager

+358 40 8444 251