SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2014 (IFRS)

13.2.2015

Pitkäjänteistä positiivista kehitystä tahmeasta markkinatilanteesta huolimatta

– Liikevaihto oli 40,9 miljoonaa euroa (38,1 miljoonaa euroa), kasvua 7,4 %.

– Liiketulos oli 2.490 tuhatta euroa (2.141 tuhatta euroa), kasvua 16,3 %.

– Yhtiön liikevoittoprosentti oli 6,1 % (5,6 % vuonna 2013).

– Konsernin omavaraisuusaste oli 48,0 prosenttia (43,5 %).

– Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,11 euroa).

– Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,03 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle ja että lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,05 euron suuruisesta varojen jaosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista.

Avainluvut

9-12/14 9-12/13 Muutos- % 1-12/14 1-12/13 Muutos- %
Liikevaihto, TEUR 12 218 9 821 24,4 % 40 933 38 124 7,4 %
Liiketulos, TEUR 909 429 111,9 % 2 490 2 141 16,3 %
Tilikauden tulos, TEUR 738 429 72,0 % 1 893 1 621 16,8 %
Tulos/osake, e 0,05 0,03 0,13 0,11
Liiketulos- % 7,4 % 4,4 % 6,1 % 5,6 %
Omavaraisuusaste, % 48,0 % 43,5 %

Tulosohjeistus 2015

Konsernin liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

Onnistuimme melko hyvin liiketoiminnassamme vuoden aikana tahmeasta markkinatilanteesta huolimatta. Tulosta voimme pitää kohtalaisena kaikkien oleellisten tunnuslukujemme ja tavoitteidemme valossa. Keskeinen tavoitteemme pitkäjänteisestä kehityksestä ja tasaisesta liiketoiminnan kehityksestä on jatkunut onnistuneesti. Strategiset päätöksemme ovat olleet oikeita ja niiden toteuttaminen on pääosin onnistunut.

Viime vuoden liikevaihto, liiketulos sekä kasvuluvut näyttävät positiivisilta. Keskeiset rahoitusasemaamme kuvaavat sekä pitkän tähtäimen jatkuvuuteen liittyvät tunnusluvut, kuten omavaraisuusaste sekä velkaantuminen, ovat parantuneet vuoden aikana tavoitteemme mukaisesti. Merkittävin yksittäinen tavoite, joka jatkossakin edellyttää meiltä lisätoimia, on strategiakaudelle asetetun liiketulosprosenttitavoitteemme saavuttaminen. Tähän pääsemme jatkamalla strategisten ohjelmiemme toteuttamista suunnitellulla etenemismallilla ja nopeuttamalla niiden tahtia.

MARKKINAT HAASTAVAT MEIDÄT PÄIVITTÄIN

Vuoden aikana markkinatilanne pysyi tahmeana ja kasvun aikaansaaminen on edelleen haastavampaa kuin muutama vuosi sitten. Näemme, että kuluttajien kotimarkkinakysyntä vaikuttaa oleellisesti asiakassegmenttiemme kasvuun ja sitä kautta suoraan uusien asioiden kehittämiseen. Yleisesti puhuttu kaupan alueen murros näkyy selkeästi toiminnassamme.

Selkeänä painopistealueena asiakaskunnassamme ovat sellaiset hankkeet, joilla huolehditaan kilpailukyvystä perusjärjestelmien osalta. Vaihtoehtoisesti hankkeilla parannetaan liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia analytiikan ja asiakasymmärryksen osalta. Näin pidetään huolta toiminnan tehokkuudesta sekä pärjätään kilpailussa asiakkaista.

Verkkokaupan ratkaisuiden osalta näemme selkeää piristymistä. Edistyksellisimmät organisaatiot näkevät verkkokaupan toimitusketjuunsa täydellisesti nivoutuneena eikä irrallisena kaupankäynnin muotona. Näemme, että monikanavaisuus on arkea niin vähittäis- kuin tukkukaupassa ja logistiikassa. Koko toimitusketjun eri alueiden toimintojen sekä toimijoiden erot ovat kaventuneet ja eron tekeminen logistiikan toimijan sekä vähittäiskaupan välillä on joskus mahdotonta. Kuluttajakaupan ilmiöt, tavat sekä toimet ovat tulleet myös yritysten väliseen kauppaan ja vaikuttavat aina valmistavaan teollisuuteen saakka. Kaikki organisaatiot lopulta tekevät kauppaa.

Markkinan nopeat muutokset ja uudet tuulet pitävät meidät vetreinä. Nopeasta muutoksen virrasta pitää löytää ne jyvät, joilla on suurin vaikutus asiakkaillemme – sekä meille itsellemme.

ASIAKKAAMME JA KUMPPANIMME KEHITTÄVÄT MEITÄ

Olemme onnistuneet hyvin sekä pitkäaikaisten että uusien asiakkaidemme kanssa heidän liiketoimintansa pitkäaikaisen tuen ja kehityksen varmistavien jatkuvuuspalvelujen osalta. Näkemyksemme järjestelmien elinkaaret ylittävästä yhteistyöstä on otettu vastaan hyvin ja uudet asiakkaamme pitävät toimintaa tärkeänä. Jatkamme myös maltillisesti työtämme pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa rakentaen siltoja uusiin ratkaisuihin. Käymme asiakkaidemme kanssa aktiivista vuoropuhelua ja olemme onnistuneet luomaan aktiivisen suoran ja nopean keskusteluyhteyden liiketoimintaa tukevasta kehityksen suunnasta ja tarpeista. Yhteistyö vie molempia osapuolia proaktiivisesti oikeaan suuntaan.

Olemme myös kehittäneet toimintaamme oman kumppaniverkostomme kanssa. Yksin emme ratkaisujamme pysty lopullisesti tarjoamaan vaan yhdessä olemme enemmän. Strategisten kumppaneidemme kanssa kehitymme yhdessä asiakkaan eduksi.

Tässä yhteydessä tahdon kiittää asiakkaitamme sekä kumppaneitamme yhteistyöstä vuoden aikana.

STRATEGISET RATKAISUT YTIMESSÄ

Vuoden aikana aloitimme useita hankkeita, joissa Silta-mallimme mukaisesti rakennamme asiakkaillemme polkuja olemassa olevista ratkaisuista uusiin ympäristöihin. Malli on otettu vastaan hyvin ja polku on oikea. Tämä 2011 aloitettu konsepti on oleellinen osa jatkuvuuden takaamista toiminnassamme.

Strategian toteuttamisessa olemme myös onnistuneet laajentamaan asiakkaillemme tarjottavia ratkaisuja muilta osin, jolloin pystymme tarjoamaan parempia kokonaisratkaisuja kaikille asiakkaillemme.

Haemme kehityshankkeilla toimintamalliimme joustavuutta ja nopeutta vuoden 2015 aikana. Kasvun osalta jatkamme strategian mukaisilla toimilla Horeca-toimialalla, vahvistamme kasvua logistiikan alueella sekä toimenpiteitä kansainvälistymisemme eteen. Jatkamme eteenpäin hyvin käynnistettyä työtä vuoden 2015 aikana ja mahdollistamme sitä kautta edelleen liiketoimintamme kasvun.

HENKILÖSTÖ KEHITTYY KANSSAMME

Henkilöstön rooli on toiminnassamme merkittävä. Olemme onnistuneet vuoden aikana innokkaan, kehittyvän ja osaavan henkilöstön rekrytoinnissa. Olemme kyenneet pitämään nykyiset asiantuntijamme sekä ammattilaisemme hyvin kasvussamme mukana. Vaikka osassa liiketoimintoja on ollut haastava vuosi, olen erittäin tyytyväinen asiantuntijoidemme ammattitaidosta sekä panostuksesta työhön. Nopean ja vahvan kasvun aikana on aina helpompaa ja yksinkertaisempaa. Todelliset kyvyt mitataan tiukkoina aikoina. Tahdon tässä yhteydessä kiittää henkilöstöämme erinomaisesta vuodesta. Meidän tulee jatkossakin kehittää henkilöstömme monimuotoisuutta, hyvinvointia sekä tarjota edelleen eri elämäntilanteisiin sopivia elämän mittaisia työuria. Osaaminen, siitä huolehtiminen ja mahdollisuus keskittyä ammattilaisena haastavaan asiakastyöhön ovat avainasioita, joita haluamme tarjota kaikille työntekijöillemme jatkossakin.

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS

Erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä onnistuimme erinomaisesti muutamassa asiakashankkeessamme, joiden johdosta viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto sekä – tulos olivat edellistä vuotta parempia. Odotamme alkaneesta vuodesta viime vuoden kaltaista. On aistittavissa hienoista markkinoiden piristymistä, joka näyttäytyy erityisesti hankkeiden viriämisenä sekä aiemmin totutusta poiketen hankkeita aloitetaan ajallaan ilman lykkääntymisiä. Tulemme seuraamaan tätä trendiä ja raportoimaan havainnoistamme osavuosikatsauksien yhteydessä.

Katson luottavaisena tulevaisuuteen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Palveluiden toiminnanohjaus.

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto tilikaudella oli 20,5 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Huolimatta asiakastoimialojen heikosta markkinakehityksestä segmentin liikevaihto kasvoi merkittävästi. Tilikauden aikana toteutettiin ja käynnistettiin suuria palvelulaajennuksia olemassa olevassa asiakaskunnassa mutta myös uusasiakasmyynnin kehitys oli positiivista. Yksikön liiketulos parani, mutta tuloksen parantamisen potentiaalia on vielä olemassa tavoitetasoomme pääsyyn.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto tilikaudella oli 15,4 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Segmentin liiketoiminta perustuu teknologisen elinkaarensa eri vaiheissa oleviin järjestelmiin ja niihin liittyviin palveluihin. Tilikaudella toteutettiin ja käynnistettiin hankkeita joissa olemassa olevat asiakkaat siirtyivät segmentin sisällä teknologisesti uusiin järjestelmiin. Näin ollen liikevaihdon kasvu jäi yleisen markkinakasvun tasoiseksi. Liiketuloksen paraneminen johtui lähinnä järjestelmähankkeiden laadun kehittämisestä ja resursoinnin tehostamisesta. Liiketulostasoa pyritään edelleen parantamaan ohjelmistopalveluiden tuotantomallia kehittämällä.

Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto tilikaudella oli 5,0 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin. Katsauskauden aikana toteutettiin segmentin sisäisiä asiakashankkeita, joissa asiakkaat siirtyivät uusiin tuotesukupolviin. Segmentin liikevaihdon kehitys jäi edellisen vuoden tasolle, mutta uusien tuotesukupolvien kasvu segmentin sisällä oli merkittävää. Segmentin liiketulostaso säilyi hyvällä tasolla. Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä uusia markkina-alueita ja – kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen vuoden vaihteessa johtaa ja mahdollistaa tuotealueen oman ja erikoistuneen strategian kehittämistä vuoden 2015 aikana.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:
% 1-12/14 1-12/13
Ohjelmistopalvelut 62 66
Lisenssit 26 27
Laitemyynti 12 7

Liikevaihto kasvoi 7,4 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 40.933 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 38.124 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Poikkeuksellisesti yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on noin kymmenen prosenttiyksikköä.

Tilikauden liiketulos kasvoi 16,3 % ja oli 2.490 tuhatta euroa (2.141 tuhatta euroa). Tulos ennen veroja oli 2.313 tuhatta euroa (1.927 tuhatta euroa) ja tilikauden tulos 1.893 tuhatta euroa (1.621 tuhatta euroa).

Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana vietiin tuotantoon yksi merkitykseltään suuri ja useita pienempiä asiakashankkeita. Alkuperäistä suunnitelmaa parempi onnistuminen kyseisissä hankkeissa selittää viimeisen neljänneksen liikevaihdon kasvun sekä parantuneen kannattavuuden.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 25.038 tuhatta euroa (25.386 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 2.530 tuhatta euroa (2.367 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli tilikauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa.

Konsernin rahoitusvelat olivat 4.437 tuhatta euroa (5.555 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 48,0 prosenttia (43,5 %).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Tilikauden nettoinvestoinnit olivat 958 tuhatta euroa (957 tuhatta euroa). Tilikauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja. Myös vertailuvuoden investoinnit ovat pääosin korvausinvestointeja.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Tilikauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailuvuonnakaan ei tilikaudella aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 279 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (277 henkilöä). Henkilöstön määrä tilikauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 109 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 82 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 49 henkilöä.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

2014 2013 2012
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 281 287 270
Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 15 234 15 850 15 656

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä omistusyhtiöineen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2014 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 866.242 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,8 prosenttia koko tilikauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 58.286 euroa8

Tilikauden aikana tehtiin yksi liputusilmoitus 3.1.2014. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö fuusioituivat 1.1.2014 muodostaen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon. Toteutettu fuusio johti omistusosuuden muutokseen, jossa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omisti 3.1.2014 yli 10 % osuuden Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Vaihto ja kurssi

Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,8 miljoonaa osaketta (0,9 milj. osaketta) ja 1,2 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1,59 euroa ja alin 1,33 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,45 euroa ja päätöskurssi 1,33 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa oli 19,9 miljoonaa euroa (21,9 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 1.689 osakkeenomistajaa (1.758 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.267 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.574 tuhatta osaketta, mikä oli 37,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2014 vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä toimivat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Matti Roininen, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen, ja Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Solteq Oyj:n hallitus päätti 11.12.2014 toteuttaa järjestelyn, jossa Palveluiden toiminnanohjaus – segmentin koko liiketoiminta siirretään uuteen täysin omistettuun tytäryhtiöön. Liiketoimintasiirto toteutettiin 1.1.2015.

Järjestelyn tarkoituksena on tehostaa konsernin toimintaa ja hallittavuutta eriyttämällä erilaiset liiketoimintamallit omiin yhtiöihinsä. Uuden tytäryhtiön tavoitteena on keskittyä voimakkaasti oman tuotealueensa tuotekehitykseen ja markkinointiin emoyhtiön keskittyessä kaupan ja logistiikan alan ohjelmistopalveluihin. Toteutetulla järjestelyllä ei ole vaikutusta konsernin raportointirakenteeseen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELYKSI

Tilikauden 2014 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 10.893.972,08 euroa.

Solteq Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,03 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle. Nykyisellä osakemäärällä tämä esitetty osingonjako merkitsisi noin 450 tuhannen euron jakamista osakkaille.

Lisäksi esitetään, että hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron suuruisen osakekohtaisen osingonjaosta tai muusta varojen jakami­sesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Nykyisellä osakemäärällä tämän valtuutuksen täysmääräinen käyttäminen merkitsisi noin 750 tuhannen euron pääoman jakamista osakkaille (vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitus sai valtuutuksen enintään 0,05 euron suuruiseen osingonjakoon tai muuhun varojen jakoon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Hallitus päätti 25.11.2014 0,03 euron osingonjaosta kyseisen valtuutuksen perusteella).

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön mak­suvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingon tai muiden varojen jakaminen vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Taloudellinen raportointi

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilintarkastuskertomus on annettu 12.2.2015.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmenttipitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.-
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
LIIKEVAIHTO 12 218 9 821 40 933 38 124
Liiketoiminnan
muut tuotot 0 38 0 50
Materiaalit
ja palvelut -4 668 -2 528 -12 508 -9 151
Henkilöstökulut -5 026 -5 102 -18 897 -19 386
Poistot ja arvonalentumiset -344 -310 -1 320 -1 228
Liiketoiminnan
muut kulut -1 271 -1 490 -5 718 -6 268
LIIKETULOS 909 429 2 490 2 141
Rahoitustuotot
ja -kulut -49 -74 -177 -214
TULOS ENNEN VEROJA 860 355 2 313 1 927
Tuloverot -122 74 -420 -306
TILIKAUDEN TULOS
738 429 1 893 1 621
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI
Rahavirran suojaukset 0 -6 6 27
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen 0 -5 5 21
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
738 424 1 898 1 642
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 738 429 1 893 1 621
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 738 424 1 898 1 642
Tulos/osake,
e(laimentamaton) 0,05 0,03 0,13 0,11
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,05 0,03 0,13 0,11
Tilikauden veroina on esitetty tilikauden tulosta vastaavat verot.

KONSERNITASE (TEUR) 31.12.2014 31.12.2013
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet 1 652 1 399
Aineettomat hyödykkeet
   Liikearvot 12 730 12 730
   Muut aineettomat
   hyödykkeet 2 231 2 853
Myytävissä olevat
rahoitusvarat 555 546
Myyntisaamiset 15 32
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 17 183 17 560
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 35 156
Myyntisaamiset ja muut
saamiset 5 290 5 303
Rahavarat 2 530 2 367
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 7 855 7 826
VARAT YHTEENSÄ 25 038 25 386
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  

Osakepääoma

1 009 1 009
    Ylikurssirahasto 75 75
    Suojausinstrumenttien
   rahasto -23 -28
   Omat osakkeet -1 069 -933
   Sijoitetun vapaan oman
   pääoman rahasto 6 392 6 392
   Kertyneet voittovarat 5 328 4 331
Oma pääoma yhteensä 11 712 10 846
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 512 593
Rahoitusvelat 2 591 3 695
Lyhytaikaiset velat 10 223 10 252
Velat yhteensä 13 326 14 540
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 25 038 25 386

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

1-12/2014 1-12/2013
Liiketoiminnan
rahavirta 3,27 3,83
Investointien
rahavirta -0,24 -0,10
Rahoituksen rahavirta
   Omat osakkeet -0,14 0,00
    Osingonmaksu -0,90 -0,90
   Lainojen nosto/maksu -1,82 -1,71
Rahoituksen
rahavirta yhteensä -2,86 -2,61
Rahavarojen muutos 0,16 1,12

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä
A B C D E F G
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 1 009 -933 75 -49 6 368 3 607 10 077
Tilikauden laaja tulos yhteensä 21 1 621 1 642
Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot 24 24
Osingonjako -898 -898
OMA PÄÄOMA 31.12.2013 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 1 893 1 898
Omien osakkeiden hankinta -135 -135
Osingonjako -896 -896
OMA PÄÄOMA 31.12.2014 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-12/14 1-12/13 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 20,5 18,0 +2,6
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 15,4 15,0 +0,4
Palvelujen toiminnanohjaus 5,0 5,2 -0,2
Yhteensä 40,9 38,1 +2,8
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-12/14 1-12/13 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 1,2 1,1 +0,1
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,6 0,3 +0,3
Palvelujen toiminnanohjaus 0,7 0,7 0,0
Yhteensä 2,5 2,1 +0,4
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13
Liikevaihto 9,99 9,73 8,59 9,82
Liiketulos 0,54 0,54 0,63 0,43
Tulos ennen veroja 0,48 0,49 0,60 0,36
1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14
Liikevaihto 9,87 10,52 8,33 12,22
Liiketulos 0,59 0,55 0,44 0,91
Tulos ennen veroja 0,51 0,54 0,41 0,86
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
1-12/2014 1-12/2013
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 958 957
VASTUUERITTELY (MEUR) 31.12.2014 31.12.2013
Yrityskiinnitykset 10,00 10,00
Leasing yms. vastuut  0,15 0,20
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut 4,90 3,34
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 31.12.2014 31.12.2013
Vuokrajärjestelyt 85 83
Alihankintaostot 0 2
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja
liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
kirjanpitoarvoja sekä 31.12.2014 että 31.12.2013. Näin ollen niitä
ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2014
Omistajien Osakkeita ja ääniä
määrä % kpl
Yritykset 67 19,5 % 2 922 272
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 8 1,8 % 265 945
Julkisyhteisöt 2 17,6 % 2 644 917
Kotitaloudet 1 602 61,0 % 9 156 114
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 3 0,0 % 2 231
Ulkomaat 7 0,0 % 6 582
Kaikki yhteensä 1 689 100,0 % 14 998 061
joista hallintarekisteröityjä 7 1,3 % 190 509
OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2014
Omistajien Osakkeita ja ääniä
Osakkeiden määrä määrä % kpl
1 – 100 323 0,2 % 24 551
101 – 1 000 936 3,0 % 449 167
1 001 – 10 000 359 7,7 % 1 161 046
10 001 – 100 000 55 9,3 % 1 399 762
100 001 – 1 000 000 12 20,4 % 3 063 766
1 000 000 – 4 59,3 % 8 899 769
Yhteensä 1 689 100,0 % 14 998 061
joista hallintarekisteröityjä 7 1,3 % 190 509

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2014

Osakkeita ja ääniä
kpl %
1. Saadetdin Ali 3 481 383 23,2
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 13,3
3. Profiz Business Solution Oyj 1 756 180 11,7
4. Aalto Seppo 1 662 206 11,1
5.   Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
6. Roininen Matti 410 000 2,7
7. Pirhonen Jalo 405 780 2,7
8. Solteq Management Oy 400 000 2,7
9. Solteq Management Team Oy 350 000 2,3
10. Saadetdin Katiye 156 600 1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 11 267 066 75,1 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä 190 509 1,3 %
Muut 3 540 486 23,6 %
Yhteensä 14 998 061 100,0 %

TUNNUSLUVUT (IFRS)

2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto MEUR 40,9 38,1 39,0 27,1 27,0
Liikevaihdon muutos 7,4 % -2,3 % 43,7 % 0,5 % -5,4 %
Liiketulos MEUR 2,5 2,1 2,7 1,5 -4,3
% liikevaihdosta 6,1 % 5,6 % 7,0 % 5,4 % -16,0 %
Tulos ennen
veroja MEUR 2,3 1,9 2,4 1,3 -4,5
% liikevaihdosta 5,7 % 5,1 % 6,2 % 4,7 % -16,6 %
Omavaraisuusaste, % 48,0 43,5 37,2 34,2 30,6
Nettovelkaantumis-
aste, % 16,3 % 29,4 % 51,5 % 65,4 % 132,8 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen MEUR 1,0 1,0 7,4 0,5 0,2
Oman pääoman
tuotto, % 16,8 % 15,5 % 21,2 % 16,0 % -48,7 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 15,5 % 13,2 % 20,8 % 13,1 % -29,3 %
Henkilöstö
kauden lopussa 279 277 288 212 220
Henkilöstö
keskimäärin 281 287 270 211 233
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e 0,13 0,11 0,12 0,08 -0,32
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,13 0,11 0,12 0,08 -0,32
Oma pääoma/osake, e 0,79 0,72 0,67 0,52 0,45

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:
oma pääoma
———————————- x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat – rahavarat
——————————————- X 100
oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
—————————————- x 100
taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
rahoituskulut
—————————————- x 100
taseen loppusumma – korottomat velat
(keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
————————————
osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
———————————————–
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma
———————–
osakkeiden kappalemäärä

Taloudellinen raportointi

Solteqin tilintarkastettu tilinpäätös vuodelta 2014 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 13.2.2015. Yhtiö ei julkaise erillistä vuosikertomusta.

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2015 on seuraava:

– Osavuosikatsaus 1-3/2015 perjantaina 24.4.2015 klo 9.00

– Osavuosikatsaus 1-6/2015 perjantaina 17.7.2015 klo 9.00

– Osavuosikatsaus 1-9/2015 perjantaina 16.10.2015 klo 9.00

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti moc.q1519388852etlos1519388852@nena1519388852mrah.1519388852eper1519388852

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti moc.q1519388852etlos1519388852@neni1519388852akkra1519388852k.itt1519388852na1519388852

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com