SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2014 (IFRS)

17.10.2014

Solteq Oyj Pörssitiedote 17.10.2014 klo 9.00

– Liikevaihto oli 28,7 miljoonaa euroa (28,3 miljoonaa euroa).

– Liiketulos oli 1.581 tuhatta euroa (1.712 tuhatta euroa).

– Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,5 % (6,0 %).

– Konsernin omavaraisuusaste oli 47,4 prosenttia (41,7 %).

– Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,08 euroa).

AVAINLUVUT
Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:
% 1-9/14 1-9/13 1-12/13
Ohjelmistopalvelut 64 67 66
Lisenssit 28 27 27
Laitemyynti 8 6 7

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

”Vuosi on ollut meille edelleen pääosin odotustemme mukainen, mutta kolmas vuosineljännes ei lisännyt kysyntää tasaisesti kaikille alueille. Liikevaihtotaso on jäänyt kasvusta huolimatta hieman odotuksistamme, mutta emme näe niiltä osin merkittävää muutosta viimeisen vuosineljänneksen osalta. Tuloskehityksen osalta olemme edellisen vuoden tasolla, mutta siitä huolimatta näemme tarpeelliseksi tehdä rakenteellisia muutoksia jo tässä vaiheessa.

Edellisessä heinäkuun osavuosikatsauksessa totesimme, että olemme käynnistäneet toimenpiteitä kannattavuuden turvaamiseksi sekä parantamiseksi yksiköissä, joiden tuloskehitys ei ole ollut odotustemme mukaista. Näiden mainittujen toimien lisäksi käynnistimme katsauskauden loputtua lokakuun alussa yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tavoitteena on muuttaa rakenteellisesti liiketoimintaamme ja siten parantaa tulostamme keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Jatkamme kustannustehostamisohjelmiamme ja teemme uusia päätöksiä kiinteiden kulujemme muuttamiseksi muuttuviksi tuleviksi vuosiksi. Toimilla myös mahdollistamme kasvun uusilla strategisilla teknologia-alueillamme.

Jatkamme vuosineljänneksen aikana ratkaisuidemme kysynnän arvioimista tulevien vuosien osalta ja nopeutamme strategiamme toteuttamista. Näemme vanhempien teknologioiden alueella kysynnän vähenemistä sekä investointipäätösten siirtymistä. Toisaalta strategiamme mukaisilla uusilla alueilla olemme onnistuneet vahvistamaan asemaamme ja näemme siellä kysynnän kasvavana.

Kysyntätilanne markkinoilla on kehittynyt alkuvuoden kaltaisesti, vaikka olemme nähneet myös hankkeiden lykkääntymisiä. Samanaikaisesti näemme, että asiakasorganisaatioiden tehostamistarpeet piristävät kysyntää vielä loppuvuoden aikana odotuksiemme mukaisesti erityisesti uusien teknologioiden alueella.

Näkemyksemme mukaan viimeisen vuosineljänneksen osalta liiketoimintamme kehittyy alkuvuoden mukaisesti. Rakenteellisten muutosten toteuttamiseen saattaa liittyä kertaluonteisia kuluja, mutta emme oleta niiden muuttavan tulosennustettamme tämän vuoden osalta.

Tulemme loppuvuoden aikana nopeuttamaan erityisesti kustannusjoustoon sekä kasvuun liittyviä toimiamme. Pidämme koko vuoden liikevaihto- ja tulosennusteemme aiemmalla tasolla.

Hyvää syksyä kaikille sidosryhmillemme!”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

Solteq Oyj:llä on kolme raportoitavaa segmenttiä. Segmenttijako perustuu yhtiön asiakastoimialoihin.

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

Solteqin liikevaihto katsauskaudella oli 28.715 tuhatta euroa, jossa oli nousua 1,5 prosenttia vastaavaan vertailukauteen vuonna 2013. Solteqin liiketulos laski hieman 1.581 tuhanteen euroon vertailukauden 1.712 tuhannesta eurosta. Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,5 % (6,0 % vuonna 2013).

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 15,0 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 9,8 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa.

Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 3,9 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 28.715 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 28.303 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liiketulos oli 1.581 tuhatta euroa (1.712 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.453 tuhatta euroa (1.572 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 1.155 tuhatta euroa (1.192 tuhatta euroa).

Yhtiö on käynnistänyt kohdistettuja kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä niillä liiketoiminta-alueilla, joiden tuloskehitys on kuluvan vuoden aikana ollut epätyydyttävä.

Aiemmin tilinpäätöksessä tiedotettuun Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin isoon asiakashankkeeseen liittyvät taloudelliset riskit on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatu rajatuiksi. Hankkeella ei uskota olevan enää negatiivisia tulosvaikutuksia kuluvalla tilikaudella.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 24.555 tuhatta euroa (25.686 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 1.527 tuhatta euroa (2.390 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa.

Konsernin rahoitusvelat olivat 4.588 tuhatta euroa (5.688 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 47,4 prosenttia (41,7 %).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 704 tuhatta euroa (713 tuhatta euroa). Sekä katsauskauden että vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan ei aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 278 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (287 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 280 henkilöä (290 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 108 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 80 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 40 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 50 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä omistusyhtiöineen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2014 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 827.489 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,5 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 55.678 euroa.

Katsauskauden aikana 3.1.2014 tehtiin yksi liputusilmoitus. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostivat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Fuusio johti omistusosuuden muutokseen, jossa uusi yhtiö Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omisti 3.1.2014 yli 10 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,5 miljoonaa osaketta (0,6 milj. osaketta) ja 0,8 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,59 euroa ja alin 1,35 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,46 euroa ja päätöskurssi 1,51 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 22,6 miljoonaa euroa (23,2 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.720 osakkeenomistajaa (1.759 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.270 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.574 tuhatta osaketta, mikä oli 37,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2014 vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen ja Matti Roininen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Solteq Oyj:n 2.10.2014 julkaiseman pörssitiedotteen mukaan Solteq Oyj:n tavoitteena on sopeuttaa tuotanto- ja kustannusrakennettaan niillä alueilla, joissa teknologisen kehityksen ja markkinakysynnän muutosten vuoksi henkilötyön tarve on vähentynyt. Tämän seurauksena yhtiö aloitti yhteistoimintaneuvottelut koskien enintään 20 hengen irtisanomista ja enintään 20 hengen määräaikaista lomauttamista tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelut koskevat noin kolmasosaa yhtiön henkilökunnasta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Taloudellinen raportointi

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmenttipitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
LIIKEVAIHTO 8 326 8 587 28 715 28 303 38 124
Liiketoiminnan
muut tuotot 0 4 0 12 50
Materiaalit
ja palvelut -2 375 -2 335 -7 840 -6 623 -9 151
Henkilöstökulut -3 945 -3 944 -13 871 -14 283 -19 386
Poistot -337 -309 -976 -918 -1 228
Liiketoiminnan
muut kulut -1 225 -1 370 -4 447 -4 778 -6 268
LIIKETULOS 444 632 1 581 1 712 2 141
Rahoitustuotot
ja -kulut -33 -33 -128 -140 -214
TULOS ENNEN VEROJA 411 599 1 453 1 572 1 927
Tuloverot -95 -152 -298 -380 -306
TILIKAUDEN TULOS
316 447 1 155 1 192 1 621
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT,
JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN
SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI
Rahavirran suojaukset 6 13 6 33 27
Rahavirran suojaukseen
liittyvät verot -1 -2 -1 -7 -6
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen 5 11 5 26 21
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
321 458 1 160 1 218 1 642
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 316 447 1 155 1 192 1 621
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 321 458 1 160 1 218 1 642
Tulos/osake,
e(laimentamaton) 0,02 0,03 0,08 0,08 0,11
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,02 0,03 0,08 0,08 0,11
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.

KONSERNITASE (TEUR)

30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 1 566 1 290 1 399
Aineettomat hyödykkeet
   Liikearvot 12 730 12 730 12 730
   Muut aineettomat oikeudet 2 409 3 036 2 853
Myytävissä olevat rahoitusvarat 551 546 546
Myyntisaamiset 17 63 32
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 17 273 17 665 17 560
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 133 131 156
Lyhytaikaiset saamiset 5 622 5 500 5 303
Rahavarat 1 527 2 390 2 367
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 7 282 8 021 7 826
VARAT YHTEENSÄ 24 555 25 686 25 386
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
   Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
    Ylikurssirahasto 74 74 75
    Suojausinstrumenttien
   rahasto -23 -23 -28
   Omat osakkeet -1 012 -933 -933
   Sijoitetun vapaan oman
   pääoman rahasto 6 392 6 392 6 392
   Kertyneet
   voittovarat 5 037 4 196 4 331
Oma pääoma yhteensä 11 477 10 715 10 846
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 551 1 217 593
Rahoitusvelat 2 707 3 974 3 695
Lyhytaikaiset velat 9 820 9 780 10 252
Velat yhteensä 13 078 14 971 14 540
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 24 555 25 686 25 386

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liiketoiminnan
rahavirta 1,36 3,19 3,83
Investointien
rahavirta -0,70 -0,72 -0,96
Rahoituksen rahavirta
   Omat osakkeet -0,08 0,00 0,00
   Osingon jako -0,45 -0,60 -0,90
   Lainojen nosto/maksu -0,97 -0,72 -0,85
Rahoituksen
rahavirta yhteensä -1,50 -1,32 -1,75
Rahavarojen muutos -0,84 1,15 1,12

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä
A B C D E F G
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 1 009 -933 75 -49 6 368 3 607 10 077
Tilikauden laaja tulos yhteensä 26 1 192 1 218
Suunnattu anti 24 24
Osingonjako -603 -603
OMA PÄÄOMA 30.9.2013 1 009 -933 75 -23 6 392 4 196 10 715
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 1 155 1 160
Omien osakkeiden hankinta -79 -79
Osingonjako -449 -449
OMA PÄÄOMA 30.9.2014 1 009 -1 012 75 -23 6 392 5 037 11 477

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-9/14 1-9/13 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 15,0 13,2 +1,8
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 9,8 11,2 -1,4
Palveluiden toiminnanohjaus 3,9 3,9 0
Yhteensä 28,7 28,3 +0,4
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-9/14 1-9/13 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,7 0,8 -0,1
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,2 0,2 0
Palveluiden toiminnanohjaus 0,7 0,7 0
Yhteensä 1,6 1,7 -0,1

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13
Liikevaihto 11,21 9,99 9,73 8,59
Liiketulos 0,88 0,54 0,54 0,63
Tulos ennen veroja 0,84 0,48 0,49 0,60
4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14
Liikevaihto 9,82 9,87 10,52 8,33
Liiketulos 0,43 0,59 0,55 0,44
Tulos ennen veroja 0,36 0,51 0,54 0,41

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)

1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 704 713 957
VASTUUERITTELY (MEUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Yrityskiinnitykset 10,00 10,00 10,00
Muut vuokravastuut 2,89 3,56 3,53
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Vuokrajärjestelyt 62 62 83
Alihankintaostot 0 2 2

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.                                                              

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT                                                       

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2014

Osakkeita ja ääniä
kpl %
1. Saadetdin Ali 3 481 383 23,2
2.   Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 13,3
3. Profiz Business Solution Oyj 1 756 180 11,7
4. Aalto Seppo 1 662 206 11,1
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
6. Roininen Matti 410 000 2,7
7. Pirhonen Jalo 408 480 2,7
8. Solteq Management Oy 400 000 2,7
9. Solteq Management Team Oy 350 000 2,3
10. Saadetdin Katiye 156 600 1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 11 269 766 75,1
Hallintarekisteröidyt yhteensä 128 298 0,9
Muut 3 599 997 24,0
Yhteensä 14 998 061 100,0

TUNNUSLUVUT (IFRS)

1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liikevaihto MEUR 28,7 28,3 38,1
Liikevaihdon muutos 1,5 % 1,8 % -2,3 %
Liiketulos MEUR 1,6 1,7 2,1
% liikevaihdosta 5,5 % 6,0 % 5,6 %
Tulos ennen
veroja MEUR 1,5 1,6 1,9
% liikevaihdosta 5,1 % 5,6 % 5,1 %
Omavaraisuusaste, % 47,4 41,7 43,5
Nettovelkaantumis-
aste, % 26,7 % 30,8 % 29,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen MEUR 0,7 0,7 1,0
Oman pääoman
tuotto, % 13,9 % 15,8 % 15,5 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 13,4 % 14,5 % 13,2 %
Henkilöstö
kauden lopussa  278 287 277
Henkilöstö
keskimäärin  280 290 287
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e 0,08 0,08 0,11
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,08 0,08 0,11
Oma pääoma/osake, e 0,77 0,72 0,72

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:
oma pääoma
———————————- x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat – rahavarat
——————————————- X 100
oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
—————————————- x 100
taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
rahoituskulut
—————————————- x 100
taseen loppusumma – korottomat velat
(keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
————————————
osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
———————————————–
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma
———————–
osakkeiden kappalemäärä

Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj ennakoi julkaisevansa vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2015 klo 9.00.

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti moc.q1518903344etlos1518903344@nena1518903344mrah.1518903344eper1518903344

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti moc.q1518903344etlos1518903344@neni1518903344akkra1518903344k.itt1518903344na1518903344

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com