Solteq Oyj:n henkilöstöanti on päättynyt – noin puolet henkilöstöstä osakkeenomistajiksi

26.1.2017

Solteq Oyj Pörssitiedote 26.1.2017 klo 9.05

Solteq Oyj:n hallitus päätti 5.12.2016 konsernin henkilöstölle ja konserniin kuuluvaan yhtiöön vuokratyösuhteessa oleville henkilöille suunnatusta osakeannista. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 500 000 uutta osaketta. Merkintään oikeutettu sai merkitä 600 osaketta hintaan 0,82 euroa/osake. Merkintähinta 600 osaketta ylittävältä osalta oli 1,48 euroa/osake. Merkintäaika päättyi 30.12.2016.

Henkilöstöannissa hyväksyttiin yhteensä 228 merkintää. Yhtiön hallitus hyväksyi henkilöstöannissa 205 576 uuden osakkeen merkinnät, jotka vastaavat yhteensä 214 923 euroa. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 1,14 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

-Annin herättämä kiinnostus viestii minusta luottamuksesta yhtiöön ja valitsemaamme kansainvälisen kasvun tiehen. Saimme uusia digitaaliseen kaupankäyntiin perehtyneitä omistajia niin Suomesta, Ruotsista kuin Puolastakin, iloitsee toimitusjohtaja Repe Harmanen.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta helmikuussa 2017. Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa 205 576 osakkeella 18 003 635 osakkeeseen. Merkintämaksut kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Solteq Oyj

Repe Harmanen
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Repe Harmanen, toimitusjohtaja
puhelin 0400 467 717
sähköposti repe.harmanen@solteq.com

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com