Solteq Oyj: Osakkeenomistajien esitys koskien hallituksen jäsenten palkkioita, lukumäärää ja valintaa

16.3.2017

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.3.2017 klo 9.00

Yhtiön tänään saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat yli 50% osuuden yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät 17.3.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että:

– Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.000,00 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio ja kullekin jäsenelle 1.500,00 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio. Lisäksi kokouspalkkiona puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettaisiin 500,00 euroa kustakin hallituksen tai valiokunnan kokouksesta.

– Hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle päätettäisiin viisi (5) henkeä.

– Hallituksen jäseniksi uudelleenvalittaisiin Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä sekä Mika Uotila.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Olli Väätäinen siirtyy Solteq Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.4.2017 alkaen.

Solteq Oyj

Lisätiedot:

Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
puhelin 040 8444 393
sähköposti moc.q1518902730etlos1518902730@neni1518902730akkra1518902730k.itt1518902730na1518902730 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com