Rahoitusrakenne

Rahoitusrakennettamme ohjaava periaate on varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuus (going concern) sekä osakkeenomistajien saaman arvon nousu.

Rahoitusrakennettamme ohjaavat periaatteet

Varmistamme toiminnan jatkuvuuden (going concern) sekä osakkeenomistajien saaman arvon nousun.

Kesällä 2015 toteutettu Descom-kauppa ja siinä käytetyt rahoitusratkaisut vaikuttavat merkittävästi Solteq-konsernin tase- ja pääomarakenteeseen. Solteq-konsernin velkarahoituksen kaksi pääasiallista elementtiä ovat joukkovelkakirjalaina sekä tili- ja maksuvalmiuslimiitit.

Kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan suuruus oli liikkeellelaskuhetkellään 27,0 miljoonaa euroa. Lainalle maksettava vuotuinen korko on 6 %, ja lainan juoksuaika on viisi vuotta. Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty omavaraisuusastetta, korkokatetta ja korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta määritteleviä raja-arvoja sekä muita ehtoja. Joukkovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan saatavilla englanniksi täältä.

Tili- ja maksuvalmiuslimiitit ovat 6,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät talou­delliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.

 

Solteq on ostanut takaisin ja mitätöinyt joukkovelkakirjalainoja

Solteq Oyj on ostanut takaisin 1.7.2015 liikkeelle laskemansa joukkovelkakirjalainan velkakirjoja. Hankitut velkakirjat on mitätöity. Velkakirjojen takaisinostot toteutettiin ostamalla velkakirjat markkinaehtoisesti avoimilta markkinoilta.

Yhtiön takaisinostama ja mitätöimä 2,5 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaan noin 9,3 prosenttia joukkovelkakirjalainan liikkeelle lasketusta kokonaismäärästä.

Takaisinostot toteutettiin yhtiön korkokustannusten alentamiseksi. Lue tiedote.

 

Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä 18.5.2020

Solteq Oyj on saattanut onnistuneesti loppuun kirjallisen menettelyn joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi 18.5.2020.

Solteq haki joukkovelkakirjan haltijoiden suostumusta ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän pidentämistä 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä (Final Maturity Date) olisi kuusi (6) vuotta joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Takaisinmaksupäivän muutosehdotuksen lisäksi Solteq haki samalla suostumusta myös tiettyihin muihin ehtojen teknisiin muutoksiin.

Lue tiedote