Toimintaympäristö

Kaupankäynnin murros luo kasvumarkkinan

Verkko- ja mobiilikaupan merkitys kaupankäynnin tulonlähteenä kasvaa koko ajan. Kivijalkaverkosto pitää silti edelleen pintansa, mutta digitalisoituu taustalla.

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttuessa ovat myös kaupan toimijat muuttaneet omaa toimintaansa. Verkko- ja mobiilikaupan osuus tulonlähteenä kasvaa koko ajan, mutta sen merkitys kaupankäyntiin on vielä suoria verkkokauppaliikevaihtolukuja suurempi: online-kanavat vaikuttavat peräti puoleen kaikista ostoista, jotka tehdään perinteisissä kaupoissa.

Kivijalkakauppa pitää kuitenkin edelleen pintansa. Gartnerin ennusteen mukaan kaupan tulovirroista 72 % saadaan edelleenkin perinteisistä kaupoista. Tästä huolimatta kivijalkakaupankin on digitalisoiduttava: muutoin online-kanavien generoima positiivinen vaikutus myyntilukuihin jää saamatta.

Gartnerin suomalaisille kaupan alan ICT-päättäjille tekemän tutkimuksen mukaan heille tärkein investointikohde onkin asiakaskokemuksen parantaminen sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Monikanavaisen kaupan edellytysten luominen nähdään jopa välttämättömyytenä.

Teollisuuden kaupankäynti seuraa kuluttajien kaupankäynnin trendejä. Kaupan digitalisoituminen on laajenemassa B2C-kaupasta B2B-kauppaan. Esimerkiksi teollisuuden verkkokaupaksi ei enää riitä digitalisoitu tuotekatalogi, vaan verkkokaupoilta odotetaan samoja toiminnallisuuksia kuin mihin asiakkaidemme asiakkaat ovat kuluttajaverkkokaupoissa tottuneet. Kuten kuluttajakaupankäynninkin digitalisoitumisessa, tämä luo kasvavan paineen myös taustajärjestelmien edelleenkehittämiselle.

 

Kilpailijat

Kilpailijakenttämme on kaksijakoinen. Perinteisemmissä kaupan alan ratkaisuissa, kuten myymäläjärjestelmissä pääkilpailijamme ovat pääosin suuremmat ohjelmistoyritykset. Sovellus- ja ratkaisutasolla tarkasteltuna sekä markkinointipalveluissa kilpailijakenttämme on laajempi.

Erotumme kilpailijoistamme paitsi koko kaupankäynnin ketjun kattavan valikoiman, myös kaupankäynnin toimialaosaamisen ansioista. Tekemisemme on ketterää. Olemme riittävän suuri olemaan luotettava kumppani, mutta myös riittävän pieni palvelemaan asiakastamme nöyrästi.

Liiketoimintaamme vaikuttavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset megatrendit

Erityisesti neljä globaalia yhteiskunnallista ja talouden megatrendiä tuovat meille useita digitaalisen kaupankäynnin kasvumahdollisuuksi nykyisillä ja potentiaalisilla markkina-alueilla.

Urbanisaatio

Urbanisaatio eli kaupungistuminen lisää niin perinteisen ja digitaalisen kaupankäynnin tarjontaa ja kysyntää. Samalla kasvava vapaa-aika vaikuttaa kulutuksen kasvuun.

Kaupan alan digitalisaatio

Kaupan alan murroksen ja digitalisaation tärkeä ajuri on kuluttajakäyttäytymisen siirtyminen vahvemmin verkkoon. Digitaalinen kaupankäynti laajentaa mahdollisuuksia ja valikoimia niin kaupoille kuin kuluttajille. Samalla tehokkaan ja asiakaslähtöisen verkkokaupan merkitys kilpailuetuna ja erottautumistekijänä kasvaa. Digitaalisuuden myötä kauppakanavien määrä kasvaa ja sirpaloituu

Kaupan kansainvälistyminen

Tehokas ja asiakasta palveleva logistiikka on entistä tärkeämpää kaupan alalla. Samalla logistiikka on ydinasemassa globaalin verkkokaupan mahdollistajana. Monikanavainen kaupankäynti ja digitaalisen markkinointi mahdollistavat kansainväliset markkinat erikokoisille kaupan alan toimijoille maarajojen menettäessä merkitystään.

Mobiilin merkityksen kasvu

Erilaiset tavat ostaa ja maksaa mobiilisti lisääntyvät. Samalla kuluttajakäyttäytyminen siirtyy kasvavissa määrin mobiiliin. Tutkimusten mukaan yli 80 % milleniaaleista nukkuu älypuhelimensa kanssa.

Sulje haku