Toimintaympäristö

Olemme erikoistuneet liiketoiminnan digitalisaatioon

Toimintamme jakautuu projektikohtaisiin ja jatkuviin asiantuntijapalveluihin sekä toimialakohtaisiin ohjelmistotuotteisiin. Yhdistävänä tekijänä näissä palveluissa on syvällinen toimialaosaaminen, joka on kehittynyt yhtiön 37 toimintavuoden aikana. Teknologiavalinnoissa nojaamme kasvaviin markkinatrendeihin, kuten pilvipalveluihin, SaaS-palveluun, tekoälyyn, analytiikkaan ja robotiikkaan.

 

Digitalisaatio nousee toiminnan keskiöön organisaatioissa

Digitalisaation ratkaisuilta odotetaan konkreettisia sekä mitattavia hyötyjä liiketoiminnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi digitaaliset itsepalvelukanavat, uusien sähköisten palveluiden tuominen markkinoille, sähköinen kaupankäynti, alati kasvavan tietomassan tuloksellinen hyödyntäminen ja manuaalisten toimintojen automatisointi. Teknisten innovaatioiden kääntäminen käytännön asiakasarvoksi on tulevaisuuden menestyksen perusta.

Yritykset siirtyvät hyödyntämään pilvipalveluita kiihtyvässä tahdissa. Gartner arvioi globaalin pilvipalvelumarkkinan kasvavan 17,3 % ja yltävän 180 miljardiin euroon vuoden 2019 aikana. Markkinajohtajia tällä sektorilla ovat Microsoft ja Amazon.

 

SaaS-palvelusta (Software as a Service) on tullut keskeinen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Business Wiren julkaiseman raportin mukaan globaalin SaaS-markkinan odotetaan kasvavan 21,2 % vuoteen 2023 mennessä.

 

Älykäs pilvipohjainen robotiikka (SaaS Smart Robotics) on merkittävässä roolissa tuotekehityksessämme. Ala on merkittävässä kasvussa ja sen arvioidaan kasvavan eri tutkimusten mukaan noin 30 %:n vuosivauhtia (CAGR) sekä lähestyvän 10 miljardin euron rajapyykkiä vuoteen 2023 mennessä.

Robotiikka ja tekoäly muuttavat yhteiskuntaa. Tästä hyvänä esimerkkinä valtakunnallinen ROSE-hanke, jossa tutkitaan kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin. Robotiikka luo myös uusia työpaikkoja – arvioiden mukaan enemmän kuin se tekee tarpeettomaksi.

 

Yritysjärjestelyt

Solteq toteutti tammikuussa aikaisemmin ilmoittamansa TM United A/S:n koko osakekannan hankinnan. TM United A/S:n ratkaisut keskittyvät digitaaliseen asioimiseen sekä online-asiakaskokemuksen optimointiin. Hankinnalla yhtiön liiketoiminta laajeni Tanskaan sekä Norjaan. TM United A/S on yhdistelty Solteq-konserniin 1.1.2018 alkaen.

 

Konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi 2018 aikana TM United A/S, TM Care ja Solteq Den-mark Asp sulautuivat Theilgaard Mortensen A/S:ään. Theilgaard Mortensen A/S vaihtoi nimekseen Solteq Denmark A/S. Lisäksi Theilgaard Mortensen Norge AS vaihtoi nimekseen Solteq Norway AS ja Theilgaard Mortensen UK Limited vaihtoi nimekseen Solteq Digital UK Limited.

 

Kasvua Tanskassa ja Pohjoismaissa vauhditettiin liiketoimintakaupalla tanskalaisen ProInfo A/S:n kanssa 15.6.2018. Liiketoimintakaupassa Solteq hankki osaamista ja asiakkuuksia vähittäiskaupan ja HoReCa-alan IT-järjestelmiin liittyen. Kaupan mukana Solteqiin siirtyi 12 IT-ammattilaista.

 

Joulukuussa 2018 Solteq Oyj osti 49 % Analyteq Oy:stä Tuko Logistics Osuuskunnalta, jonka jälkeen Solteq omistaa koko Analyteq Oy:n osakekannan. Lisäksi joulukuussa 2018 Solteq Finance Oy, Solorus Holding Oy ja Qetlos Oy käynnistivät sulautumisprosessin Solteq Oyj:öön konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Sulautumisen arvioitu täytäntöönpanopäivä on 1.4.2019.

 

Tilikauden päättymisen jälkeen Solteq Oyj on käynnistänyt sulautumisprosessin Analyteq Oy:n sulauttamiseksi Solteq Oyj:öön. Sulautumisen arvioitu täytäntöönpanopäivä on 1.7.2019. Lisäksi Solteq Digital UK Limited on siirtynyt 1.1.2019 toteutetulla järjestelyllä Solteq Oyj:n suoraan omistukseen. Aikaisemmin Solteq Digital UK Limited oli Solteq Denmark A/S:n omistama tytäryhtiö.