Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

 

Selvitys koskee vastuullisen toimintatavan ohjeistusta, seurantaa ja riskienhallintaa Solteq Oyj:ssä. Keskeisiä vastuullisuuden osa-alueita ovat sosiaalisen vastuu, tietosuoja ja tietoturva, korruption ja lahjonnan torjunta sekä ympäristövastuu. Raportti on osa yhtiön vuosikertomusta.