Omat osakkeet

Omien osakkeiden takaisinosto

Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 825 881 kappaletta.

Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 4,6 prosenttia koko tilikauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 46.828 euroa.

Sulje haku