Sisäpiiriläiset ja sisäpiirirekisteri

Tutustu sisäpiirin hallinointiperiaatteisiin

Solteq Oyj;n sisäpiiriohje noudattaa Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (MAR) sekä  NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton laatimaa sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa.


Tutustu pörssin sisäpiiriohjeeseen.


Hankekohtaiset sisäpiirirekisterit

Yhtiö ylläpitää myös hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Henkilöt, jotka osallistuvat yhtiön osakkeiden arvonmuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin. Hankkeeseen osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä johdannaisilla sekä muilla rahoitusvälineillä ja niihin liittyvät liiketoimet ovat kiellettyjä hankkeen raukeamiseen tai julkaisemiseen saakka.


Suljettu ikkuna

Liiketoimistaan ilmoitusvelvollinen johtaja ei saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä johdannaisilla sekä muilla rahoitusvälineillä ja niihin liittyvät liiketoimet ovat kiellettyjä yhtiön vuosineljänneksen tai tilikauden päättymispäivän ja sitä koskevan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä ajanjaksona kuitenkin aina vähintään 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (ns. suljettu ikkuna).


Laajennettu suljettu ikkuna

Yhtiön taloudellisen tiedon valmisteluun osallistuva henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä johdannaisilla sekä muilla rahoitusvälineillä ja niihin liittyvät liiketoimet ovat kiellettyjä yhtiön vuosineljänneksen tai tilikauden päättymispäivän ja sitä koskevan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä ajanjaksona kuitenkin aina vähintään 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (ns. laajennettu suljettu ikkuna).


Sisäpiirirekisteri ja -rekisteriseloste

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen säännöksistä johtuen julkista sisäpiirirekisteriä ei ole päivitetty 2.7.2016 jälkeen.


Solteq Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy (Suomen Arvopaperikeskus Oy). Sisäpiiriläisten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs. Sisäpiiriläisten tiedot nähtävillä myös täällä.


Solteq Oyj:n sisäpiirirekisteri ja johdon liiketoimien rekisteriseloste on luettavissa täältä.


Valvonta ja koulutus

Solteq konsernin lakiosasto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Lakiosasto mm. lähettää säännöllisin väliajoin julkisille pysyville sisäpiiriläisille tarkistettavaksi otteen sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista, muistuttaa pysyviä sisäpiiriläisiä tulevista tulosjulkistuksia edeltävistä kaupankäyntirajoituksista ja seuraa näiden ja mahdollisten sisäpiirihankkeiden aikaisten kaupankäyntirajoitusten noudattamista.


Solteqin suljettuun ja laajennettuun suljettuun ikkunaan kuuluvat henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 30 kalenteripäivän aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella ja sijoittajakalenterissa.


Myös pysyvien sisäpiiriläisten puolisoiden on toivottu pidättäytyvän kaupankäynnistä Solteqin arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla näiden kaupankäyntirajoitusten aikana. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt riippumatta siitä, kuuluvatko he pysyvään sisäpiiriin vai eivät, eivät saa sisäpiirihankkeen aikana käydä kauppaa Solteqin arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.


Lakiosasto myös järjestää konserninsisäistä koulutusta sisäpiiriasioista ja niihin liittyvistä pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä.