Solteq Merx

MERX on monipuolinen kaupan toimialan ERP-järjestelmä ja suunniteltu tehostamaan yrityksesi logistiikkaa.

Tehokkuutta ja käyttövarmuutta

Merxin suurimmat vahvuudet ovat tehokas varastonhallinta, oikea-aikaisten hankintojen tukeminen ja monipuoliset myyntitoiminnot. Jatkuva Merxin kehittyminen tukee yrityksesi kehittymistä & liiketoimintaa – nyt ja tulevaisuudessa.

Kotimainen myynnin ja materiaalihallinnon järjestelmä kaupan toimialalle

Merx on kokonaisvaltainen järjestelmä, joka sisältää kaikki kaupan toimialan ERP-toiminnot ja modulit. Merx toimii tehokkaana työkaluna hankinnan, myynnin ja logistiikan suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa. Merxin useat automatisoidut toiminnot antavat yrityksesi henkilöstölle aikaa keskittyä enemmän liiketoimintaan tietojärjestelmän sijaan.

Nykyaikainen ja tehokas

Merxin nykyaikaisuutta ja tehokkuutta kuvaavat Merxin pariin saatavilla olevat mobiililaitetoiminnot, käsipääte- (pda) ja trukkipäätetoiminnot, puheohjatun varaston toiminnot, EDIFACT/Tieke XML/Web Service -integraatiovalmiudet, selainkäyttöliittymän toiminnot, Excel/pdf -tiedostomahdollisuudet ja kehittyneet modernit tulosteet.

Monipuolisuus

Merxin monipuolisuudesta ja kaupan toimialan yritysten liiketoiminnan tehokkaasta tukemisesta esimerkkejä antavat moniyritystuki, keskus-/myymälä-/jakeluvarastojen tuki, aktiivi-/reservivarastopaikkakäsittelyt, sähköiset myyntitilaus-/tarjous-, ostotilaus-, rahtikirja- jne. sanomat, hankintojen automatisointi ja monipuoliset myyntitoiminnot.

Merx pähkinänkuoressa

Merx tehostaa ketjuuntuneen kaupan sekä tukku- ja maahantuojien toiminnanohjausta useilla eri tavoilla kuten SSCC -koodeilla, PDA-toiminnoilla sekä puheohjatulla keräyksellä.
Merx skaalautuu helposti aina muutaman käyttäjän järjestelmästä useiden satojen yhtäaikaisten käyttäjien järjestelmäksi.
Hyvän parametroitavuuden avulla Merx tukee tehokkaasti useiden erilaisten kaupan toimialan yritysten toimintaa.
Merxin modulaarinen rakenne mahdollistaa tarvittavien palveluiden käyttöönoton aikataulun ja tarpeiden mukaisesti.
Merxiä kehitetään aktiivisesti ja uudet Merx-toiminnot toteutetaan nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttäjäyritysten tarpeiden mukaisesti.
Merx on erittäin luotettava järjestelmä ja yhdessä IBM:n Power Systems palvelinalustan kanssa käyttövarmuus on huippuluokkaa.

Merx:n mobiilitoiminnot tehostavat varastotyöskentelyä

Merxin mobiilitoimintojen perustana on MerxMobile -alusta, joka tarjoaa useita erilaisia mobiilitoimintoja puhelimilla, tableteilla ja padeilla käytettäväksi. MerxMobile on Cross-Platform -alusta, joka tukee Android, iOS (Apple), Windows Phone 8+ ja Blackberry -käyttöjärjestelmiin pohjautuvia laitteita.

Muutamia esimerkkejä MerxMobilen toiminnoista:

 • Myyntitilausten syöttö / muodostus
  • Täydennystilausten muodostus asiakkaan tiloissa joko myyjän tai asiakkaan toimesta
  • Heti saldoa vähentävät tilaukset omasta varastosta tuotteita otettaessa (noutopihatoiminnallisuus) joko myyjän tai asiakkaan toimesta
  • Varastomyyntitilausten nopea muodostus ‘tien päällä’ myyjän toimesta
 • Tuotetietojen kysely / tuotteen esittely
 • Myyntitilausten kysely / selailu
 • Tuotteen siirto varastopaikalta toiselle (osa tai kaikki)
 • Tuotteen inventointi

MerxMobile kehittyy ja laajenee jatkuvasti. Kysy lisää toiminnoista ja kerro oman yrityksesi mobiilitarpeista meille.

Mobiililaite tuo toiminnanohjauksen toiminnot taskuun

MerxMobile ja sen sisältämät mobiilitoiminnot, on toteutettu Solteq Merxin laajennokseksi tuomaan aidot mobiilitoiminnot puhelimiin, tableteihin ja padeihin.

Cross-Platform -alusta tukee yleisimpiä mobiilikäyttöjärjestelmiä ja antaa siten mahdollisuuden tulevaisuudessa löytää & hyödyntää MerxMobilea monenlaisissa kosketusnäytöllä varustetuissa laitteissa ja päätteissä.

MerxMobile voidaan asentaa natiivina sovelluksena Android, iOS (Apple), Windows Phone 8+ ja Blackberry -käyttöjärjestelmiin tai käyttää MerxMobilea laitteen selaimella HTML5 -pohjaisena suoraan palvelimelta jolloin erillisestä asennuksesta tai sovelluksen päivityksestä ei tarvitse huolehtia.

Me Solteqilla Merxin parissa uskomme, että mobiililaitteiden käyttö ja hyödyntäminen yrityksissä kasvaa voimakkaasti. Toiminnanohjausjärjestelmän toiminnot ‘taskussa’ yhdessä sähköpostin ja henkilökohtaisen kalenterin kanssa muuttavat liiketoimintaa yrityksissä nopeammin reagoivaksi. Yritykset, jotka ottavat mobiilitoiminnot hyötykäyttöön kilpailevia yrityksiä aiemmin, tulevat hyötymään pystyessään reagoimaan nopeammin.

Uskomme myös, että mobiilitoimintojen yhteydessä käytetyt käyttöjärjestelmät ja alustat yleistyvät myös muissa laitteissa, esimerkiksi Android-käyttöjärjestelmä yrityskäytön pda-laitteissa (käsipäätteet) ja trukkipäätteissä. Tämä kasvattaa MerxMobilen tarvetta, käyttöä ja hyötyjä käyttäjäyrityksilleen entisestään.

Käsi- ja trukkipäätteet

Merx tarjoaa suuren joukon erilaisia käsipäätetoimintoja tehostamaan varaston toimintoja. Käsipääte- eli pda-toiminnot tehostavat varaston toimintaa esimerkiksi nopeuttaen henkilöstön työskentelyä ja varaston toimintaprosesseja sekä vähentämällä virheitä.

MerxPDA:ta voidaan käyttää rinnakkain MerxMobile -mobiilitoimintojen kanssa, Merxin puheohjaustoimintojen kanssa ja varastoautomaattien kanssa. Järjestelmät eivät sulje toisiaan pois, vaan yrityksesi tarpeet vaikuttavat siihen mitä toimintoja kannattaa olla käytössä.

MerxPDA:n avulla saavutettavia etuja:

 • Nopeuttaa varastotyöntekijöiden toimintaa eri varastotehtävissä
 • Vähentää väärään tuotteeseen, väärään hyllypaikkaan ja määrään liityviä virheitä
 • Nopeuttaa varaston toimintaprosesseja
 • Pitää saldot reaaliaikaisempana kuin paperilistojen kanssa toimittaessa
 • Saldotietoihin voidaan luottaa entistä paremmin
 • Pda-toiminnot ohjaavat käyttäjää tehokkaammin
 • Pda-laitteiden avulla voidaan helpommin siirtää vastuuta ostotilauksista toimittajille ja täydennystilauksista asiakkaille
 • Varaston toiminnoissa käytetään vähemmän paperia, jolloin toiminta on ekologisempaa

Mobiililla tiedot mukana käsipäätteessä

MerxPDA -ratkaisun avulla saat käsipäätetoiminnot integroituna Merxiin ja tehostat varastosi toimintaa esimerkiksi nopeuttaen henkilöstön työskentelyä ja varaston toimintaprosesseja sekä vähentämällä virheitä. MerxPDA-toiminnot ovat:

Myyntitilausten syöttö

PDA-laitteella voidaan tehdä erityyppisiä myyntitilauksia:

 • Saldoa heti vähentäviä tilauksia käytetään esimerkiksi, kun asiakas hakee myyjän kanssa tuotteet varastosta
 • Palautuksissa asiakas tuo tuotteita varaston palautuspisteelle, jossa tuotteet tarkistetaan ja palautuskelpoiset tuotteet otetaan vastaan pda-laitteen avulla
 • Varastotilauksissa esimerkiksi isolla asiakkaalla tuotteiden tilaus/täydennys voi tapahtua pda-laitteen avulla ja heidän itse syöttämänsä tilaus syntyy automaattisesti Merxiin ja toimitetaan normaalin varastomyyntitilauksen tapaan

Inventointi

Merxin pda-inventointi sisältää 3 erilaista inventointimallia:

 • Inventointi tuotelähtöisesti lukemalla tuotekoodi ja inventoimalla tuotteen eri varastopaikat
 • Inventointi varastopaikkalähtöisesti niin, että inventoidaan kyseisen varastopaikan tuotteet/tuotteita
 • Inventoidaan pda-laitteella Merxin perinteisen inventointialustan määräämässä järjestyksessä

Keräilykuittaus

Pda-keräilykuittaus tapahtuu keräilylistan järjestyksessä laitteen kertoessa seuraavan kerättävän tuotteen ja sen varastopaikan. Keräilykuittauksen useisiin erilaisiin tarkistuksiin voidaan vaikuttaa Merxin ohjaustietojen kautta.

Hyllytys/hyllytyskuittaus

Merxin pda-hyllytys tehdään joko hyllytyslistan numerolla, hyllytysnumerolla rivitasoisesti tai tuotekoodilla. Tuotekoodilla hyllytettäessä voidaan tehdä automaattisesti Merxiin saapuminen, joka samalla hyllytyskuitataan ja tällä tavalla nopeuttaa toimintaprosessia.

Ostotilausten syöttö

Ostotilauksen pda-muodostuksessa Merx tekee hankintaehdotuksen ja ostotilauksen. Ostotilausta voidaan perinteisen itse muodostetun ostotilauksen lisäksi hyödyntää esimerkiksi niin, että toimittaja tarkistaa tuotteidensa tilanteen varastossa/myymälässä, tekee pda-laitteella ostotilauksen järjestelmään, joka esimerkiksi elektronisesti siirtyy toimittajan omaan järjestelmään.

Tuotekysely

Tuotekyselyn avulla voidaan tarkistaa tuotteen saldotilanne järjestelmässä, hinnat, pakkauskoot, vaihtoehtoiset tuotekoodit jne. Näytettäviä tietoja ohjataan Merx-ohjaustiedolla.

Varastopaikan muutos

Varastopaikan muutoksella tuote voidaan siirtää varastopaikalta toiseen. MerxPDA-ohjelmistossa hyödynnetään tuoteviivakoodeja, varastopaikkojen viivakoodeja varastossa ja viivakoodeja Merx-listoilla. Ottaaksesi suurimman hyödyn ohjelmistosta, kannattaa viivakoodien olemassa olo varastossasi tarkistaa.

Mikäli varastossasi hyödynnetään SSCC-koodia toimitusyksiköiden käsittelyyn, voit käyttää SSCC-koodeja myös MerxPDA-ohjelmiston kanssa.

MerxMorphic – käsipääteratkaisu varastotoimintojen tehostamiseen

Nordic ID Morphic voi myös keskustella muiden tietojärjestelmiesi kanssa tarpeidesi mukaan. Nyt ja tulevaisuudessa. Sen tehokkuus, muistin määrä ja käyttöjärjestelmä pitävät huolen siitä, että Nordic ID Morphic tukee yrityksesi kehittymistä ja mukautuu yrityksesi muutoksiin, kuten tietysti myös Merxin kehittymiseen.

 

Mistä on kyse?

Suomalaiset yritykset Solteq ja Nordic ID ovat yhdistäneet osaamisensa ja konfiguroineet Nordic ID Morphic -käsipäätteen ja Solteq Merxin toimimaan saumattomasti yhdessä.

MerxMorphic-konsepti varmistaa, että Sinulla ja yritykselläsi on käsipäätteessä käytettävissä kaikki Merx-käytön kannalta tarvittavat painikkeet ja toiminnot käyttäjäystävällisellä tavalla.

MerxMorphicin kanssa yrityksesi voi keskittyä laitteen käyttöön ja tulevaisuuden suunnitteluun heti alusta asti, etkä selvittele kenen syytä ovat mahdolliset käytettävyysongelmat tai kenellä on vastuu ongelmatilanteissa.

Miten MerxMorphic toimii?

MerxMorphicissa laite keskustelee yrityksesi WLAN -verkon tai operaattorisi GPRS -verkon yli Solteq Merxin kanssa. MerxMorphic-konseptissa käsipäätelaite, ohjelmisto ja IBM Power Systems -palvelin on konfiguroitu valmiiksi.

Asetukset on konfiguroitu Merx-käytön näkökulmasta käyttäjäystävällisiksi ja asetukset ovat uudessa laitteessa aina valmiina siten, että uutta tilattua laitetta voidaan alkaa käyttämään heti, kun se otetaan laatikosta esiin.

Hankinta?

MerxMorphic-konseptissa koko kokonaisuus hankitaan Solteqin kautta.

Kokonaisuuteen kuuluvat tällöin:

 • MerxPDA -toiminnot Merxin yhteyteen
 • Nordic ID Morphic -laitteet lisävarusteineen ja haluttaessa huoltosopimuksineen
 • Olemassa olevan WLAN tai GPRS -verkon asetuksien hoitaminen Nordic ID Morphiceihin
 • Merx-palvelimen (IBM Power Systems) konfiguraatioiden ohjeistaminen tai tarvittaessa toteuttaminen

Merx:n puheohjaus tehostaa varastotoimintoja

Puheohjaustoiminnot varastossa voivat tehostaa varaston toimintaa huomattavasti. Monipuolisena kaupan toimialan toiminnanohjausjärjestelmänä Merxiin on saatavana puheohjaustoimintoja, joista merkittävin on puheohjattu keräily (Pick-by-Voice). Yhdessä kumppaniemme kanssa toimitamme toimintasi tarvitsemat laitteet ja sovellukset.

Merx puheohjaus vapauttaa työskentelijän kädet

Varaston puheohjaustoiminnot (tunnetaan myös varaston ääniohjauksena) koostuvat pienestä, yleensä vyötärölle laitettavasta, päätelaitteesta sovelluksineen ja kuuloke+mikrofoni -yhdistelmästä.

Puheohjauksen hyödyt keräilyssä:

 • Keräysvirheet vähentyvät
 • Keräilyriviin käytettävä aika pienenee
 • Työergonomia paranee
 • Työturvallisuus paranee

Miten puheohjaus toimii?

Puheohjatussa varastotyössä (Voice Directed Work) päätelaite keskustelee sovelluksen kanssa reaaliaikaisesti antaen käyttäjälle varastotöitä kertoen kuulokkeiden kautta tehtävän – esimerkiksi keräilyssä varastopaikan ja tuotteen.

Käyttäjä kuittaa mikrofonin kautta varastopaikan tarkistekoodin varmistaakseen keräilyn tapahtuvan oikealta paikalta ja samoin kuittaa keräillyn määrän. Vahvistusten, tarkistekoodien ja kuittausten kautta puheohjaus on nopea, tehokas ja ergonominen tapa tehdä niin keräilyä kuin myös muita varaston toimia.

Merx ja puheohjatut toiminnot

Merxin puheohjatut toiminnot on toteutettu yhdessä Optiscan Groupin kanssa VoCollect -päätelaitteella yhteensopiviksi. VoCollect -päätelaite ja Merx keskustelevat reaaliaikaisesti ja näkymättömästi yhdessä. Käyttö on helppoa, nopeata ja erittäin toimintavarmaa. Merxin merkittävin ja eniten käytetty varaston puheohjattu toiminto on puheohjattu keräily (Voice Picking, Pick-by-Voice), mutta puheohjausta Merxin parissa voidaan käyttää myös muiden varastoprosessien ohjaamisen.

Puheohjaus ei sulje pois muita toimintamalleja

Merxin parissa puheohjaus on yksi varaston toimintaa tehostavista tavoista. Puheohjauksen rinnalla, esimerkiksi varaston toisella keräilyalueella, voidaan käyttää perinteistä paperista keräilylistaa, käsipäätepohjaista (pda) keräilyä, trukkipäätepohjaista keräilyä tai mobiililaitteella tapahtuvaa keräilyä – yrityksesi toiminnan tarpeiden mukaan.

Merxin integraatiorajapinnoilla saadaan tieto kulkemaan

Toiminnanohjausjärjestelmän tulee kyetä keskustelemaan monipuolisesti, kustannustehokkaasti ulkopuolisten järjestelmien kanssa. Solteq Merx tarjoaa nykyaikaiset ja erittäin monipuoliset rajapinnat järjestelmien väliseen keskusteluun.

Esimerkkejä Merx-integraatioista

 • B2C ja B2B -verkkokaupat, suomalaiset ja ulkomaalaiset
 • CRM -järjestelmät
 • Taloushallintojärjestelmät
 • Intranet/Extranet -järjestelmät
 • Jälleenmyyjä- ja myymäläjärjestelmät
 • Suorat integraatiot asiakkaiden järjestelmiin, toimittajien järjestelmiin, kuljetusliikkeisiin ja verkko-/laskuoperaattoreihin

Integraatiot, tehokkaan toiminnanohjauksen edellytys

Myyntitilauksia asiakkaan järjestelmästä omaan järjestelmään. Tilausvahvistuksia ja lähetystietoja asiakkaalle takaisinpäin. Ostotilauksia omasta järjestelmästä toimittajan järjestelmään. Ostotilausvahvistuksia ja saapumistietoja toimittajalta takaisinpäin. Laskutietoja verkkolaskuina operaattorin kautta asiakkaille ja toimittajilta omaan järjestelmään. Saldo-, tilausstatus ja hintatietoja reaaliaikaisesti omaan ja jälleenmyyjien verkkokauppoihin. Tässä vain muutama esimerkki kaupan toimialan ERP-järjestelmän integraatioista.

Valmiit rajapinnat, nopean integraatioprojektin edellytys

Liiketoiminnan muuttuessa järjestelmät, toimittajat, jälleenmyyjät jne. vaihtuvat. Erilaiset verkkoliiketoiminnan muodot kasvavat. Integraatioita tarvitaan nykyään hyvin paljon, ne lisääntyvät tulevaisuudessa ja liiketoiminnan muuttuessa monesti toteutetaan erilaisia integraatioita. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä, että toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa valmiit ja monipuoliset rajapinnat integraatioille.

Merx ja web service -rajapinnat

Merx tarjoaa noin 50 erilaista SOAP web service -valmisrajapintaa toisille järjestelmille. Vastajärjestelmästä riippuen näitä serviceitä voidaan käyttää taustalla tai reaaliaikaisesti. Merxin tarjoamiin web service -toimintoihin kuuluvat mm. tuotteen perustietojen/hintojen/saldojen kysely Merxistä, myyntitilaustietojen/-tilausstatusten kysely Merxistä, myyntitilauksen muodostus, asiakastietojen päivitys ja hinnastolistan lähetys. Merxin servicet ovat erittäin monipuolisia ja parametriohjattuja. Merxin pariin on myös toteutettu useita Merxistä toisiin järjestelmiin yhteyttä ottavia serviceitä.

Merx ja Tieken XML -sanomat

Merx sisältää myös kaikki kaupan toimialan liiketoiminnan tarvitsemat XML -sanomat suureen taustalla tapahtuvaan tiedonvälitykseen. Näiden sanomien standardina toimii Tieken ( Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus www.tieke.fi ) XML -sanomastandardi. Näitä sanomia ovat esimerkiksi tuotekatalogi (in/out), tilaussanoma, tarjous/tilausvahvistus, lähete/saapuminen. Merxin monipuoliset XML -käsittelyt tukevat myös sanomamuotojen muuntoa, joten vaikka toisen pään sanomamuoto olisikin jonkin muun standardin XML -muotoa, Merx pystyy helposti sen muuntamaan Tieke -muotoon, joka on Merxin natiivi XML -muoto.

Merx ja muut integraatiotavat

Merx tukee myös useita EDIFACT -standardin sanomia. Samoin Merx tukee myös useita aitoja Excel -tiedostopohjaisia tiedon vastaanottoja integraatioissa.

Edustava ja nykyaikainen

Tietojärjestelmän tehokkuutta pystyy mittaamaan monin tavoin. Joskus kuitenkin tehokkuuden äärellä voi unohtua, että yrityksen tietojärjestelmät keskustelevat yrityksestä ulospäin erilaisilla tulosteilla, sähköpostiliitteillä ja käyttöliittymillä. Asiakkaat, toimittajat, kuljetusliikkeet ja monet muut ovat kosketuksissa yrityksen tietojärjestelmiin ja muodostavat yrityskuvaa, imagoa, yrityksestäsi sen mukaan.

Tämän vuoksi on tärkeää tänä päivänä huolehtia, että tietojärjestelmäsi kehittyvät ja niissä hyödynnetään uusimpia teknologioita parhaalla mahdollisella tavalla antamaan yrityksestäsi edistynyttä kuvaa tehokkuuden lisäksi.

Nykyaikainen Merx tarjoaa:

 • Modernit ja helposti muokattavat tulosteet yrityskohtaisesti konfiguroitavilla väreillä, logoilla ja kuvilla
 • Mahdollisuuden ottaa/lähettää tuloste PDF -tiedostona paperitulostuksen sijaan ja/tai arkistoida tuloste
 • Kattavat & muokattavat Excel -toiminnot tiedon sisääntuontiin ja ulosvientiin
 • Modernien väreillä, väliotsikoilla ja logoilla varustettujen helposti konfiguroitavien Exceleiden lähettämisen/jakamisen
 • Mobiilitoiminnot puhelimiin/tableteihin, pda-toiminnot ja puheohjaustoiminnot
 • webMerx -selainkäyttöliittymätoimintojen käyttömahdollisuus niin yrityksen omalle henkilöstölle kuin yrityksen sidosryhmille
 • Monipuoliset ja nykyaikaiset integraatiorajapinnat nopeaan ja tehokkaaseen tietojärjestelmien yhdistämiseen
 • Tiedostojen liittämisen Merx-tiedon yhteyteen (esimerkiksi kuvat ja käyttöohjeet tuotteelle, sopimusliitteet asiakkaalle ja/tai noutokuittausallekirjoitukset tilaukselle)

Nopea, käyttövarma, tehokas – ja edustava

Tietojärjestelmien toiminnassa nopeus, käyttövarmuus ja tehokkuus ovat liiketoiminnan pyörittämisessä itseisarvoja ja perusedellytyksiä. Oman varaston toiminnan tehokkuudessa ulkoasun merkitys on toissijaista, mutta kun tietojärjestelmä näkyy tulosteiden, sähköpostien, käyttöliittymien ja jopa integraatioiden kautta yrityksen ulkopuolelle, muuttuvat edustavuus ja modernius merkittäviksi asioiksi.

Voimakas muutos

Merxistä julkaistaan 2 uutta versiota joka vuosi. Viime vuosina olemme tuoneet paljon uusia teknologioita ja kehitystyökaluja Merxin pariin varmistaaksemme, että muutos ja kehitys on tarpeeksi suurta. Jos verrataan uusinta Merx-versiota muutaman vuoden takaiseen versioon, eroja löytyy hyvin paljon niin teknologiasta kuin toiminnallisuuksista. Ydintoiminnallisuus on luonnollisesti sama, mutta uusilla toiminnallisuuksilla ja mahdollisuuksilla.

Teemme tulevaisuuden ja takaamme jatkuvuuden

Me Merxin parissa panostamme voimakkaasti kehitykseen toteuttamalla asiakkaidemme tarvitsemia uusia liiketoiminnan ominaisuuksia, kuin myös tuomalla uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia & toimintoja Merxiin. Tutkimme jatkuvasti trendejä ja teknologioita, jotta Merx voi tarjota kaupan alan liiketoiminnan tarvitsemat toiminnot ja teknologiset mahdollisuudet käyttäjäyrityksilleen ollen nopea, käyttövarma, tehokas ja edustava – nyt ja tulevaisuudessa.

Monipuolinen kokonaisuus

Solteq Merx on erittäin laajan kokonaisuuden käsittävä kaupan toimialan toiminnanohjausjärjestelmä. Merxiä käytetään materiaalihallinnassa autovaraosien, konttoritarvikkeiden, sähkötarvikkeiden, lvi-/rakennustarvikkeiden ja aktiivihinta-/päivittäistavaroiden tukku- ja ketjuliiketoimintaa harjoittavien yritysten järjestelmänä. Merxin mahdollisuuksien ja toimintojen joukkio on valtava. Näistä toiminnoista merkittävimmät löydät tältä sivulta.

Monipuolinen ja laaja kokonaisuus

Merx on erittäin monipuolinen ja laaja kokonaisuus, jota käytetään monenlaisessa kaupan alan liiketoiminnassa hoitamaan & vastaamaan yritysten materiaalihallinnan tietojärjestelmätarpeista. Alta löydät muutamia Merx-käyttäjäyritysten erityisesti merkittäviksi kokemia asioita ja toimintoja.

Joistain alla olevista asioista olemme koostaneet lisätietoa, johon pääset sivulla alempana olevien linkkien kautta.

Yleisiä toiminnallisuuksia

 • Moniyritystuki
 • Monivarastotuki sisältäen keskusvarastot, jakeluvarastot, myymälät/myymälävarastot
 • Tuotehierarkiat, tuotteet, asiakkaat, toimittajat
 • Tuki tuotekuville, tuotedokumenteille
 • Tuki asiakkaiden, toimittajien jne. liitteille (esim. sopimukset, sopimusliitteet)
 • Tuki varastohotelleille
 • Toimintojen automatisointi/ajastusmahdollisuudet
 • Erilaiset oston ja myynnin maksuehdot

Osto ja hankinta

 • Oston erilaiset tilaustyypit
 • Kulukertoimet
 • Rahdit/rahtitaulukot
 • Osto-/hankintaehdotukset automaattisesti ja/tai manuaalisesti
 • Automaattiset täydennykset
 • Ostotilaukset
 • Saapumiset
 • Hyllytykset
 • Ostolaskut

Varasto

 • Monivarastopaikkatuki
 • Aktiivi-/reservivarastopaikat
 • Vaarallisten aineiden tuki
 • Eräkäsittelyt
 • Reititys/reitit
 • SSCC -koodien tuki
 • Valmistustoiminnot
 • Inventointi 1- tai 2 -vaiheisena ja erilaisilla malleilla
 • Hyllytykset
 • Keräilytoiminnot
 • Lähetys
 • Kollitoiminnot ja pakkaamotoiminnot
 • Rahtikirjatoiminnot
 • Pda-, valo-, trukki-, listapohjaiset- ja puhetoiminnot
 • Varastopaikkasiirrot
 • Varastoiden väliset siirrot
 • Työjonot / automatisoitu töiden jako
 • Täyttötoiminnot / täyttöpyynnöt

Hinnoittelu

 • Ostohinnat, eri tasot
 • Ostoalennukset, eri tasot
 • Myyntihinnat, eri tasot (kuten määrähintaportaat, asiakashinnat, varastohinnat)
 • Myyntialennukset, eri tasot (kuten määräalennukset, vuosialennukset, tilaustyyppialennukset, alennusryhmät)
 • Kampanjat (eri tasoisia kampanjoita)
 • Erikoisehdot
 • Hankintahinnat, keskihankintahinnan automaattinen ylläpito ja manuaaliylläpitomahdollisuus

Myynti ja toimitus

 • Myynnin erilaiset tilaustyypit
 • Suorakauppa, laiturikauppa, normaali myynti, saldon hetivähennys
 • Tarjoukset, tilausvahvistukset
 • Vientitoiminnot
 • Projektimyynti
 • Dynaaminen tuotantomyynti
 • Rahdit/rahtitaulukot
 • Reitit, toimitustavat, toimitusehdot
 • Kuljetuskapasiteetin optimointi
 • Ostovaraukset
 • Jälkitoimitusten hallinta
 • Keräily-, lähettämö-, lähetys-, kolli-, pakkaamo- ja rahditustoiminnot
 • Laskut (paperi, sähköinen, saatavien myynti)
 • Luotto- ja luottorajat

Laskutus

 • Ostolaskutus (myös sähköinen)
 • Myyntilaskutus (myös sähköinen, myös perintätoimistolle myytyjen saatavien laskutus)
 • Uudelleen tulostukset
 • Jälkivaatimukset
 • Kyselyt, selailut, tarkastelut, valvonnat

Tilastointi ja raportointi

 • Tilastot (tuote, asiakas jne)
 • Katteet
 • Seurantakyselyt, seurantalistat
 • 360-näytöt, graafiset esitysmallit tilastoille porautumisen kanssa

Integraatiot

 • Kaikki liiketoiminnan XML-sanomat Tieke -formaatilla käsittäen toimet aina tavaran hankinnasta tavaran toimitukseen asti laskutuksineen
  • Käsittää samalla integraatiot kuljetusliikkeisiin, verkkolaskuoperaattoreihin jne
 • Web Service -valmisrajapinnat (SOAP web service)
 • Mahdollisuus käyttää Excel-muotoja (esim. Excel 2007) integraatiossa aineiston automaattiseen tuontiin
 • Useat EDIFACT -rajapinnat

Teknologia

 • Puheohjaustoiminnot varaston toiminnoissa (VoCollect)
 • Varastoautomaatit (esim. Tornado, Pateri)
 • Käsipäätetoiminnot (PDA)
 • Mobiilitoiminnot (puhelimet, tabletit, padit), aidot mobiilisovellukset
 • Viivakoodilukutoiminnot (pda-laitteet, erilliset lukijat)
 • Workflow (työnkulku) -toiminnot
 • Tarratulostintuki erilaisille tulosteille (TEC/Toshiba, Zebra)
 • webMerx -selainkäyttöliittymätoiminnot (HTML5)
 • Excel Data In / Out, DIO
 • Sähköpostit, tekstiviestit, faksit
 • Kuvien vastaanottomahdollisuus Merxiin ja samalla mahdollisuus muuttaa kuvatyyppiä, kokoja, tehdä useita eri kokoja kuvasta

Edustavuus

 • Tulosteet yrityksen omilla väreillä, logoilla, kuvilla, helposti muokattavissa
 • Excel -lähetykset sähköposteina/tiedostoina, Exceleissä värit, logot, väliotsikot, helposti muokattavissa
 • Mobiilitoiminnot, aidot mobiilisovellukset
 • webMerx -selainkäyttöliittymä (HTML5)

Lisäratkaisumme

Nykypäivän monipuolisessa liiketoiminnassa tarvitaan monenlaisia tietojärjestelmiä kuten verkkokaupparatkaisuita, kassajärjestelmiä, taloushallinnon järjestelmiä jne. Meillä Solteqilla on pitkän kokemuksen tuoma laaja kaupan toimialan tuntemus ja meiltä löytyy tarjoamastamme kaikki kaupan toimialan tarvitsemat tietojärjestelmät käytettäväksi niin Merxin kuin myös muiden tarjoamiemme toiminnanohjausjärjestelmien kanssa.

Pitkä ja laaja kokemus kaupan alan liiketoiminnasta

Olemme tälle sivulle poimineet yleisimpiä Merxin parissa käytettyjä muita Solteqin ratkaisuja. Vuosien mittaan olemme kohdanneet myös muita harvinaisempia järjestelmä- ja toimintotarpeita. Mikäli kaupan alan yritykselläsi on jonkinlainen tietojärjestelmä- tai toimintotarve, joka ei ole sivuiltamme tullut esille, ota yhteyttä.

Yhdessä löydämme varmasti yrityksellesi parhaan ratkaisun – Oli kyseessä Merxin kehitys tai sitten jokin muu tietojärjestelmä tarjoamassamme.

Oikea kokonaisuus yrityksesi tarpeisiin

Solteq Merx tarjoaa kattavat materiaalihallinnan toiminnot. Monesti yritysten laajaa liiketoimintaa tukemaan tarvitaan myös muita järjestelmiä/ratkaisuita. Alla yleisimpiä Merxin parissa käytettyjä Solteqin muita ratkaisuita.

Verkkokauppa

Solteq eSales ja nopCommerce -järjestelmillä tarjoamme Merxiin integroidun kuluttaja- ja/tai yritysverkkokaupparatkaisun (B2C/B2B). Nämä järjestelmät ovat usealla Merx-käyttäjäyrityksellämme käytössä verkossa toimivana tehokkaana myyntikanavana.

Kassajärjestelmät

Solteqilla on tarjoamassaan useita eri kassajärjestelmiä. Oikea kassajärjestelmä määräytyy yrityksesi liiketoiminnan mukaan. Mikäli yritykselläsi on myymälämyyntiä, tarjoamastamme löytyy oikea Merxiin integroitu kassajärjestelmä yrityksellesi. Kassajärjestelmillä perinteisen myymälämyynnin lisäksi voidaan noutaa Merxistä lähetteitä/tilauksia esille kassalla maksettavaksi.

Taloushallinto

Merxin parissa alusta asti asiakasyrityksemme ovat halunneet vapauden valita yritykselle parhaiten sopiva taloushallinnon järjestelmä useammasta eri vaihtoehdosta. Solteqin tarjoamasta löytyvät Merxin pariin Microsoft Dynamics AX:n taloushallinnon modulit tai erillinen Solteq Finance taloushallinnon järjestelmä.

Integraatioiden palveluväylä

Merx tarjoaa monipuoliset integraatiomahdollisuudet mm. web serviceiden ja Tieke -muotoisten XML -sanomien kautta. Yrityksissä on kuitenkin usein monta tietojärjestelmää ja erittäin paljon integraatioita järjestelmien välillä. Kaikki nämä integraatiot eivät ole ERPin ja jonkin toisen järjestelmän välillä, vaan järjestelmät keskustelevat ilman että ERP on integraatiossa mukana. Tällöin integraatioiden hallinta, läpinäkyvyys ja valvonta kokonaisuutena tulevat helposti isoksi haasteeksi, jonka ratkaisemiseksi Solteq on kehittänyt Solteq Hub -integraatiovälineen, joka auttaa yritystäsi saamaan integraatiot hallintaan ja valvontaan kokonaisuutena.

Hankintojen optimointi

Merxissä on monipuoliset hankinnan toiminnot ja hankintojen automatisointitoiminnot. Hälytysrajat, keskikysyntä ja kysynnän ennusteet ovat esimerkkejä termeistä, jotka ovat Merxille arkipäivää. Hankinnat, oikea varastosaldo oikeaan aikaan, kausiennusteet ja kausivaihtelut ovat kuitenkin niin merkittäviä asioita yrityksen toimitusvarmuuden ja varastoon sidotun pääoman kannalta, että olemme tuoneet tarjoamaamme erilliset hankinnan optimointijärjestelmät tukemaan yrityksen toimintaa.

Perustietojen hallinta (MDM, Master Data Management)

Merx sisältää tuotehierarkiat, tuote-, asiakas- ja toimittajatiedot ja niiden hallinnan. Merx tukee liitetiedostoja, kuvia, kuvien kokomuunnoksia ja www-linkkejä. Samoin Merx tarjoaa myös perustietojen ylläpito-/hallintamahdollisuuksia Exceleiden kautta. Nykypäivänä isoissa yrityksissä voi kuitenkin olla eri maissa, ostetuissa yrityksissä, tytäryhtiöissä jne eri ERP -järjestelmiä tai muita järjestelmiä joissa hallitaan ja ylläpidetään näitä perustietoja. Tällöin erillinen MDM -järjestelmä voi vähentää päällekkäistä työtä niin, että tiedot ylläpidetään MDM -järjestelmässä, josta ne jaetaan eri maihin, eri yrityksiin ja eri tietojärjestelmiin. MDM -järjestelmät ja myös MDM -tietoon liittyvät palvelut ovat osa Solteqin tarjoamaa.

Raportointijärjestelmät

Tilastot ja tilastoihin liittyvät raportit Merxissä tarjoavat tietoa esimerkiksi myynnistä, katteista ja varaston tilanteesta. Samoin yrityksen muut järjestelmät tarjoavat vastaavia raportteja ko. järjestelmässä käytössä olevan tiedon ja toimintojen osalta. Näitä tietoja on kuitenkin monesti hyödyllistä tarkastella kokonaisuutena yhdestä järjestelmästä, jossa kaikki eri järjestelmien keräämä tieto yrityksen liiketoiminnasta on yhdessä ja samassa paikassa. Tästä syystä Solteqin tarjoamasta löytyy eri tarpeisiin sopivia erillisiä raportointijärjestelmiä, joihin voidaan koostaa/keskittää yrityksen eri tietojärjestelmistä kaikki liiketoiminnasta kertova tieto.

Luodaan yhdessä parempia asiakaskokemuksia

Me voimme auttaa sinua jo tänään.

Tutustu palveluihin

Kerromme mielellämme sinulle lisää. Ota yhteyttä.

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista tietoa, uusia näkökulmia ja asiantuntijoidemme vinkkejä digitaaliseen liiketoimintaasi.