Tukku- ja vähittäiskaupan raja-aidat hämärtyvät

Kaupan murros muuttaa tukkukaupan roolia. Kilpailuvaltiksi nousevat avaintoimintoihin keskittyminen ja ohjauksen tehokkuus.

Globaali kaupankäynti, muutokset toimitusketjussa ja digitaalisuus avaavat tukkukaupalle uusia markkinoita.

Ajan, paikan ja etäisyyksien merkitys määrittyy uudelleen. Verkkokaupassa myynti ei katso kelloa ja tilauksia tehdään entistä enemmän maantieteellisistä rajoista piittaamatta. Verkon kautta on helppo jäljittää tuotteita ja niiden hintoja esimerkiksi tuotekoodin avulla. Samalla eräkoot pienenevät ja toimitukset pirstaloituvat. Toimintojen tehokas ohjaaminen, kannattavasti tuotettu palvelu ja toimitusketjun joustavuus vaativat moderneja toiminnanohjauksen ratkaisuja.

Tukkukaupan toimitustahti tihenee

Kilpailu asiakkaista pakottaa kaikkia kaupan toimijoita tehostamaan toimitusketjua ja lyhentämään toimitusaikoja. Tavara kulkee yhä ohuempina virtoina ja yhä useammin ja nopeammin.

Täydennystahti tihenee

Tavaravirtojen oheneminen merkitsee isoa muutosta tukkukaupan varastointiin ja logistiikkaan. Perinteisesti tukkukauppa toimittaa tavaraa vähittäiskauppoihin suurina määrinä rullakoittain tai lavoittain. Tukkukaupan pitää pystyä keräilemään kustannustehokkaasti myös pieniä eriä, ja tukkupakkausten lisäksi pitää käsitellä myös vajaita murtopakkauksia. Käsiteltävät tilaus- ja rivimäärät kasvavat, kun samalla rivikohtaiset kappalemäärät pienenevät.

Muutos vaikuttaa varaston tiloihin sekä toiminnan ohjaamiseen

Pienten tavaramäärien tehokas käsittely tukkukaupassa vaatii muuntautumiskykyä. Vaikutukset tuntuvat varastotiloissa, -automaatiossa, kuljetuskalustossa, töiden organisoinnissa ja tietojärjestelmissä. Lähetyspään lisäksi myös hankintapuolen tavaravirrat ohenevat ja nopeutuvat.

Integroidut toiminnanohjausjärjestelmät taipuvat kaikkiin monikanavaisuuden vaatimuksiin. Nykyaikainen ERP kattaa varastonhallinnan, valikoimahallinnan, kuljetuksen ja talon sisäisen varastoinnin, hankintojen optimoinnin, verkkokaupan, asiakashallinnan ja asiakaskohtaiset ennusteet.

Erinomainen palvelu on paras kilpailuetu ja sen voi saavuttaa esimerkiksi:

toimitusvarmuudella
tarjoamalla huoltopalveluja
verkkokaupan myynnin ja toimituksen operoinnilla ja hallinnalla
yhdistelemällä eri tuotteita tai raaka-aineita uusiksi kokonaisuuksiksi
tuotteistamalla omia ratkaisuja

 

Solteq Merx

MERX on monipuolinen kaupan toimialan ERP-järjestelmä ja suunniteltu tehostamaan yrityksesi logistiikkaa.

Learn more

Ota yhteyttä myyntiin!

Keskustelemme mielellämme lisää.

Esko Heinola

Esko Heinola

Sales Manager

Näytä yhteystiedot

Keräilyjen optimoinnilla tehokkuutta toimintoihin

Keräilyjen optimoinnilla on saavutettavissa merkittäviä kustannushyötyjä. Nykyratkaisuja voi käyttää sekä myymälä että varastokeräilyyn.

Keräilyn optimoinnilla on saavutettavissa merkittäviä kustannushyötyjä

Tutkimme syksyllä 2014 suomalaisen monikanavaisen kaupan tilaa. Keräilyjen osalta kävi ilmi, että nykyratkaisuilla sitä ei tehdä tehokkaalla tavalla. Vastauksista vain puolella keräilyjen optimointi oli toteutettu. Suurimmalla osalla keräilyoptimointi tuki perinteistä yksikanavaista vähittäiskauppaa.

Kevyet keräilyratkaisut

Pienimuotoisen verkkokaupan keräilyä voi suorittaa mobiililistoilla ja käyttämällä digitaalisia hyllynäyttöjä kertomaan, missä keräilylistan tuote sijaitsee hyllyssä. Esimerkiksi Pricerin uusimmassa elektronisessa hyllynäytössä on valomerkki, joka voidaan aktivoida palvelemaan myymäläkeräilyä.

Valokeräilyllä voisi hallita vaikka myymälän takavarastoa, josta tehdään verkkokeräilyjä

Valo-ohjatussa keräilyssä järjestelmä lähettää keräilyssä olevien tuotteiden kohdalla oleviin valolistoihin kerättävä määrän ja määräpaikan, esim. tilauksen lyhytvalintanumeron. Kerättävän tuotteen kohdalle syttyy valo. Käyttäjä kuittaa keräilyn PC:lle, joka lähettää moduulin valolle sammutusviestin.

PickToLight (PTL) -keräys esim. läpivirtaushyllyistä maksimoi keräystehokkuutta ja mahdollistaa optimoidun keräyserälaskennan hyödyntämisen. Kerättävät tuotteet ja määrä ilmaistaan selkeästi valoilla oikeista paikoista – tämä vähentää keräysvirheiden määrää.

PTL-teknologiaa hyödynnetään myös esimerkiksi keräysvaunuissa (PutToLight), jolloin useiden asiakaskohtaisten tilausten käsittely hoituu yhdeltä kerääjältä samanaikaisesti.

Luodaan yhdessä parempia asiakaskokemuksia

Me voimme auttaa sinua jo tänään.

Tutustu palveluihin

Kerromme mielellämme sinulle lisää. Ota yhteyttä.

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista tietoa, uusia näkökulmia ja asiantuntijoidemme vinkkejä digitaaliseen liiketoimintaasi.