Integraatiot

Perinteinen järjestelmien välinen data- tai prosessi-integraatio ei enää riitä, vaan integraatiovaatimukset ovat muuttuneet monimuotoisimmiksi.

Järjestelmäintegraatiohaasteet tarvitsee moderneja ratkaisumalleja

Verkkoon liitettyjen laitteiden ja esineiden määrä kasvaa jatkuvasti ja älykkäiden laitteiden vuorovaikutus vaatii integraatiota. Integraation rooli ja merkitys muuttuu entistä tärkeämmäksi. Muutoksen hyödyntäminen liiketoiminnassa vaatii kehityspanostuksia integraatioon.

Monimutkaisuus

Nykyisessä hajautetussa liiketoiminnan ja tietojenkäsittelyn maailmassa, jossa organisaatiot liittyvät toisiinsa, eriytyvät tai muodostavat ekosysteemejä nopeaan tahtiin, järjestelmien välille muodostuu helposti monimutkaisia riippuvuuksia. Samaa tietoa tuotetaan, muutetaan tai halutaan käyttää hyödyksi useassa järjestelmässä. Perinteisesti kaikki järjestelmät eivät osaa kommunikoida keskenään samalla tavalla.

Järjestelmien väliin on rakennettu moninaisia palveluja, jotka sovittavat eri kommunikointi ja esitystavat. Monet palvelukeskeisen arkkitehtuurin ja palveluväylän toteutusmallin varaan tehdyt ratkaisut ovat käytön lisääntyessä osoittautuneet hankalaksi hallita ja hitaiksi kehittää. Lisähaasteen tuo nykyisen kehityssuuntauksen kahdet selvästi erilaiset tavoitteet tietojenkäsittelyjärjestelmien ja niiden kehityksen osalta.

Kuinka kehittää ja hallita monimutkaista hajautettua kokonaisuutta?

Vastaus haasteeseen hahmottuu kokonaisarkkitehtuurin suunnalta. Suunnittelu ja päätöksiä ohjaavien laatuattribuuttien valinnat on tehtävä huolella. Samoin on hyvä valmistella soveltamisperiaatteet ja -ohjeistot, joissa on käytännön esimerkein hahmoteltu ympäristöön parhaiten sopivia ratkaisumalleja. Ohjaavan arkkitehtuurityön, integraatiokehittämisen ja ylläpidon välille on rakennettava keskusteleva ja avoin yhteistyö, jotta suunnittelumallit, ratkaisut ja ylläpito tukevat parhaalla mahdollisella tavalla toisiaan ja käytännön tilanteissa vastaan tulevat haasteet tai onnistumiset vaikuttavat laatua ja työn nopeutta lisäten.

Hyödyt:

Nopeus ja kustannustehokkuus. Hyödynnä parhaat teknologiat ja projektikäytännöt, jolloin integraatiot toteutuvat nopeammin, paremmin ja kustannustehokkaammin.
Ratkaisuja uuteen IT-ajattelumalliin. Ratkaise uudet integraatiovaatimukset järkevästi ja hyödynnä liiketoimintamuutoksen tarjoamat mahdollisuudet.
Hyödynnä kokonaispalvelun joustavuus ja kustannustehokkuus.
Sujuvampi liiketoimintamuutos. Avustamme liiketoimintamuutoksessa ja toimimme muutoksen kätilönä.
Tehosta prosesseja. Hyvä integrointi tehostaa ja yksinkertaistaa prosesseja, jolloin kustannukset laskevat.

 

Metso Solteq

Menestystarina: Metso

Integraatiot helpommin, nopeammin ja joustavammin

Lue menestystarina

Ota yhteyttä!

Keskustelemme mielellämme lisää.

Eliisa Häkkinen

Eliisa Häkkinen

Varaa tapaaminen Näytä yhteystiedot

Oikea ratkaisumalli ongelmaan – Right tool for the Job

Ketterät pitkälle automatisoidut container-pohjaiset, jopa useita kertoja päivässä muutettavat, yksityiset tai julkiset pilvilaskentaympäristöt antavat mahdollisuuden hallita järjestelmien välisiä yhteyksiä ja prosesseja ilman löyhästi kytkevää ja orkestroivaa välikerrosta.

REST-pohjaiset rajapinnat valtaavat alaa järjestelmien välisten integraatioiden toteutuskeinoina. Kun REST-rajapinnat yhdistetään kanonisiin tietomalleihin ja avoimeen ja ketterään tapahtumapohjaiseen viestinvälitysmalliin päästään lähelle arkkitehtuuria, joka vastaa nopeaa tietoon perustuvaa, päätöksentekoa ja personoituja palveluita vaativaan ja lähes jatkuvan muutoksen alla olevan liiketoiminnan haasteisiin.

Solteqin järjestelmäintegraatiotarjoama

Olemme toimineet asiakkaillemme niin sovellusintegraatioden ratkaisuarkkitehteina kuin toteuttajina ja ylläpitäjinä. Työskentelymenetelmämme ovat hyvin mukautuvia ja asiakaslähtöisiä.

Tunnemme hyvin IBM:n, Microsoftin ja SAP sovellusintegraatioratkaisut.

Lisäksi joissakin tapauksissa sovellusintegraatiotarpeita on ratkottu Apache Camel ja Karaf pohjaisilla avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.

Pitkälle tuotteistetulla Solteq Hub ratkaisulla olemme nopeuttaneet ja varmistaneet kaupankäynnin prosessien sovellusintegraatioden tekemistä aina maksupäätteistä asiakkuuden- ja varastonhallintajärjestelmiin asti.

Toteutamme sovellusintegraatiot myös kokonaispalveluna. Palvelu kattaa palvelinympäristön, lisenssit, ylläpidon, palveluhallinnan ja pienkehityksenkin kiinteään kuukausihintaan.

Olemme Solteqissa auttaneet asiakkaitamme:

  1. määrittelemään organisaatioilleen sovellusintegraatiostrategioita,
  2. johtamaan niistä tavoitearkkitehtuureita ja kehityspolkuja ja
  3. luomaan ohjeistoja ja parhaita malleja projekteille nopeuttamaan ja yhtenäistämään kehitystä.

Devaajat keskiöön

Vallitsevasta tai tulevasta arkkitehtuurimallista riippumatta organisaation järjestelmien rajapintavastaavien pitää keskustella jatkuvasti keskenään ja muistaa ketkä ovat heidän asiakkaansa – toisten järjestelmien sovelluskehittäjät. Vahvasti nousevan trendin mukaan myös organisaation ydinjärjestelmien kehittämisessä kehittäjäystävällisillä ihmisymmärrettävillä rajapinnoilla ja tietomalleilla lisätään itsepalveluastetta ja nopeutetaan uusien ominaisuuksien kehittämisen läpimenoaikaa.

 

DNA Solteq

Menestystarina: DNA

Kustannustehokasta integraatiota ja sovelluskehitystä

Lue menestystarina

Luodaan yhdessä parempia asiakaskokemuksia

Me voimme auttaa sinua jo tänään.

Tutustu palveluihin

Kerromme mielellämme sinulle lisää. Ota yhteyttä.

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista tietoa, uusia näkökulmia ja asiantuntijoidemme vinkkejä digitaaliseen liiketoimintaasi.