Teknologiakonsultointi

Onnistunut projekti vaatii syvällistä ymmärrystä teknologiasta

Ota yhteyttä

Oikein valittu teknologia tukee liiketoimintaa

Parhaimmillaan teknologia itsessään voi myös mahdollistaa aivan uudenlaista liiketoimintaa.

Teknologiavalintoja tehtäessä ei voi verrata vain käyttöönoton kustannuksia tai soveltuvuutta ensimmäisen kehitysvaiheen vaatimuksiin. Yrityksissä teknologian todelliset edut tai haitat ilmenevät usein vasta noin 5–10 vuoden aikavälillä, kun pikavoitot on lunastettu ja on aika skaalautua liiketoiminnan todellisiin tarpeisiin.

Solteqin kokeneet teknologiakonsultit ymmärtävät laaja-alaisesti kaupan alan vaatimukset teknologialle ja osaavat ottaa huomioon monikanavaisuuden kasvavan merkityksen osana kokonaisuutta. Saat meiltä syvällistä osaamista kaupan alan kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.

Meillä on kokemusta keskeisistä kaupan tietojärjestelmistä, kuten ERP-ratkaisuista, verkkokauppa- ja markkinointiratkaisuista, tuotetiedon, valikoiman ja datanhallintaratkaisuista, tilaus-toimitusketjusta sekä varastonhallinnasta, kassajärjestelmistä, myymälän digitalisoinnista, kanta-asiakkuusratkaisuista sekä näihin liittyvistä integraatio- ja API management -ratkaisuista.

Tyypillisiä teknologiakonsultoinnin toimeksiantojamme:

  • Liiketoimintaa tukevan teknologia-roadmapin rakentaminen ja gap-analyysit
  • Digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kehitysprosessit, liiketoiminnan, IT:n ja toimittajien välisen yhteistyön toimintamallit ja kehitysprosesseja tukevat tietojärjestelmät
  • Kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin suunnittelu liiketoiminnan laatuattribuuteista johdettuna; looginen arkkitehtuuri, informaatioarkkitehtuuri, integraatioarkkitehtuuri ja järjestelmäarkkitehtuuri
  • Pilvistrategia ja sen mahdollistaminen
  • Palveluekosysteemin rakentaminen, API-ratkaisut
  • Health checkit sekä teknologiaratkaisujen auditointi
  • Teknologiavaatimusten kerääminen, teknologiavaihtoehtojen arviointi ja valintaprosessin johtaminen
  • Teknologian käyttökoulutus
Sulje haku