Kaupankäynnin ydin

Dynaamiset ja joustavat toiminnanohjausjärjestelmät

Modernit toiminnanohjauksen ratkaisut tukevat muuttuvaa liiketoimintaa

Uuden sukupolven ERP-ratkaisut ovat dynaamisia ja joustavia. Niiden käyttöönotto voidaan vaiheistaa ja toiminnoista yhä suurempi osa on siirtymässä pilveen. ERP:it sisältävät enenevissä määrin toimialojen erityistarpeisiin ratkaisuja.

Toimitusketjun ohjauksesta on tullut entistä tärkeämpää

Seisooko tavara varastossasi pidempään kuin aikaisemmin? Onko kysynnässä tullut yllätyksiä viime aikoina ja olet joutunut myymään asiakkaillesi “ei-oota”? Joudutko myymään eriä alennushinnoin? Pystyykö varastosi hallitsemaan tehokkaasti sekä verkkokaupan tilaukset että normaalit myymälätankkaukset?

Jos liiketoimintasi ydinmittareissa on tapahtunut muutoksia, on syytä miettiä toimitusketjun ohjauksen tarkkuutta. Erilaisilla optimointiratkaisuilla voi tehostaa nykyistä teknistä ympäristöä ja saada liiketoiminnan rullaamaan.

ERP:it muuttuvat joustaviksi kokonaisratkaisuiksi

Uuden sukupolven ERP-järjestelmät ovat dynaamisia, modulaarisia ja niiden integroitavuus on täysin uudella tasolla. Nykyaikaisilla toiminnanohjauksen ratkaisuilla varmistetaan toiminnan luotettavuus, tehokas tietojen siirto kaikkien toimijoiden välillä ja saumaton asiakaskokemus. Tehokas toiminnanohjaus tukee koko monikanavaista palveluketjua parantamalla toimintojen suoritustasoa.

Kilpailukyvyn parantamiseen ei yleensä riitä olemassa olevien prosessien tehostaminen, vaan on luotava valmiuksia uusille toimintamalleille esimerkiksi operatiivisen toiminnan, talouden ja henkilöstön ohjauksessa. Muutoskyky tulevaisuuden tarpeisiin edellyttää tietojärjestelmiltä joustavuutta.

Toimialojen erityispiirteet rakennetaan standarditeknologian päälle

Toimialojen eritystarpeet ratkaistaan standarditeknologian laajennuksilla. Näin varmistetaan perustoimintojen jatkuva kehittyminen ja yhteensopivuus muun teknisen ympäristön kanssa. Uuden sukupolven ratkaisuissa on avoin arkkitehtuuri ja ne siirtyvät vähitellen pilviratkaisuiksi. Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista.

Toiminnanohjaus on muutakin kuin talouden ohjausta

Erityisesti monikanavaisessa kaupassa toimitusketjun tehokas ohjaus perustuu asiakkaan ostopolun kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja analyysiin. Asiakaskäyttäytymisen ennustaminen vaikuttaa suoraa valikoiman hallintaan, varaston kiertonopeuteen ja täydennystarpeisiin. Talouden ja henkilöstön ohjauksen lisäksi ohjataan asiakkaan monikanavaista ostopolkua sekä toimitusketjua.

Lue lisää kaupankäynnin toiminnanohjausratkaisuistamme:

Tutustu
toiminnanohjausjärjestelmiin

Sulje haku