Analytiikan ratkaisut

Ymmärrä, miksi ja mitä mittaat. Tarjoamme kattavasti erilaisia analytiikkapalveluita.

Määritä KPI:t ja aseta tavoitteet

Ensimmäinen asia analytiikan hyödyntämisessä on varmistaa että liiketoiminnalla on selkeät tavoitteet ja KPI:t. Saavatko kaikki päättäjät heille oikeisiin mittareihin perustuvaa dataa? Miten niitä mitataan, mistä saadaan dataa? Kaiken lähtökohtana on järjestää KPI-workshop, jossa määritellään liiketoiminnan eri osa-alueille KPI:t ja tavoitteet, joita mitataan. Liiketoiminnasta lähtöisin olevat KPI:t ja niiden määrittäminen ovat hyvän analytiikan perusedellytys. Ilman niitä helposti mitataan toisarvoisia asioita. KPI-workshopin yhteydessä määritellään mitä kaikkea dataa KPI:den mittaamiseen tarvitaan ja mistä se saadaan.

On tärkeä tiedostaa, mitä rajoitteita eri tiedonkeruutavoilla ja -ohjelmistoilla on. Toinen huomioitava seikka on ymmärtää, että seuranta perustuu otokseen. Entä mittaako analytiikkaohjelmisto oikein? Tässä me tiedonkeruun asiantuntijat tulemme apuun ja määritämme tarpeeksi suuret otokset ja tarkistamme tiedon lähteiden laadun.

Jalkauta tavoitteet ja sitouta

KPI:t eivät saa jäädä vain pienen piirin asiaksi. Henkilöstönkin täytyy omaksua ne ja työskennellä asetettujen tavoitteiden eteen. Johdon on huolehdittavat siitä, että henkilöstö ymmärtää KPI:t sekä tavoitteet ja sitoutuu niihin. Kommunikaatio on isossa roolissa, mutta myös koulutuksia tarvitaan. On välttämätöntä varmistaa, että ainakin kaikki avainhenkilöt osaavat mitata määritetyt KPI:t.

Kerää, yhdistä ja jaa dataa

Kolmannessa vaiheessa rakennetaan seuranta, asetetaan tavoitteet seurantaohjelmistoihin, varmistetaan seurannan toimivuus ja kerätään tarpeeksi tietoa. On tärkeää, että seuraa eri mittareita rinnakkain ja saa näin jo alusta alkaen hyvän kokonaiskuvan Tuloksia pitää jakaa alusta alkaen liiketoiminnan päättäjille ja henkilöstölle esimerkiksi dashboardilla. Näin ne eivät jää pelkästään analyytikkojen huviksi, vaan kaikki ovat tietoisia oman vastuualueen tuloksista. Tämä helpottaa reagointia ja toimenpiteiden tekemistä. Tulosten jakaminen edistää KPI:hin sitoutumista ja mittaamisen kulttuuria yrityksessä.

Analysoi ja tee toimenpide-ehdotukset

Kun seuranta on pystyssä ja on kerätty tarpeeksi dataa, on aika tehdä analyysi ja tarkistaa tilanne. Jos seuranta on alun perin suunniteltu ja rakennettu hyvin, nyt on helppo nähdä eri mittarit rinnakkain sekä nähdä niiden yhteisvaikutus. Analysoinnin täytyy olla minimissään kuukausittaista, mutta jos esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä on viikottain, analyysin ja reagoinninkin pitää olla viikottaista. Analyytikon ja liiketoiminta-alueesta vastaavan pitää katsoa tuloksia päivittäin. Analyysin tulee aina johtaa toimenpiteisiin ja siksi tulosten läpikäymiseen on osallistettava ne päättäjät, joilla on mahdollisuuksia toteuttaa toimenpiteitä.

Reagoi, opi ja kehitä

Jatkuvan seurannan konkreettinen ja nopea hyöty on, että se mahdollistaa reagoimisen mittareiden muutoksiin asiakkaiden käyttäytymisessä. Reagointinopeus on yksi eniten kilpailuetua mahdollistavista tekijöistä, etenkin kovasti kilpailluilla aloilla ja verkossa. Kilpailuetua saa myös, jos aidosti kuuntelee asiakkaitaan ja mittaa kaikkia toimenpiteitä asiakastyytyväisyydellä. Analytiikka ja mittaaminen mahdollistavat tämän.

Asiakaskäyttäytymiseen perustuvaa tietoa kertyy jatkuvasti, jolloin oppii tuntemaan asiakkaat paremmin. Analyysia ei tehdä analysoinnin vuoksi, toimenpiteitä ei tehdä tehdäkseen jotain, vaan analyysiin pohjautuvat toimenpiteet tukevat yrityksen strategiaa ja johtavat kehitykseen ja liiketoiminnan kasvuun.

Analytiikan hyödyntämisen vaiheet:

 • Määritä KPI:t ja aseta tavoitteet
 • Jalkauta tavoitteet ja sitouta
 • Kerää, yhdistä ja jaa dataa
 • Analysoi ja tee toimenpide-ehdotukset
 • Reagoi, opi ja kehitä

Analytiikan palveluitamme

 • KPI-workshop
 • Seurannan rakentaminen
 • Datan tarkistaminen
 • Koulutukset
 • Datan kerääminen
 • Kävijäkyselyt
 • Tulosten analysointi
 • Tulosten jalkautus
 • Toimenpiteet ja niiden toteutus
 • Jatkuva kehitys
Data vie markkinoijan johtoryhmään

Data vie markkinoijan johtoryhmään

Lue artikkeli

Asiakkaan onni on digitalisaation suurin mahdollisuus

Asiakkaan onni on digitalisaation suurin mahdollisuus

Lue artikkeli

Ota yhteyttä myyntiin:

Jussi Ronkainen

Jussi Ronkainen

Digital Account Manager

Näytä yhteystiedot
Kim Siven

Kim Siven

Account Manager

Näytä yhteystiedot

Haluatko kuulla lisää tarjoamistamme analytiikan kokonaisratkaisuista?

Ota yhteyttä

Vastaamme sinulle pian!

Tutustu myös muihin digitaalisen markkinoinnin ratkaisuihin

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista tietoa, uusia näkökulmia ja asiantuntijoidemme vinkkejä digitaaliseen liiketoimintaasi.