Monikanavaisen myynnin konsultointi

Digitaalinen liiketoiminta vaatii strategiatason huomiota, johdon sitoutumista, suunnitelmallista etenemistä ja oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin. 

 

Digitaalinen liiketoiminta on paljon enemmän kuin vain IT-osaston asia

Digitaalisissa kanavissa kilpailu on läpinäkyvää ja kovaa. Siksi onnistuminen vaatii erottuvan liiketoimintaidean ja asiakaslupauksen sekä kustannustehokkaan toimintamallin ja mittarit, jotka ohjaavat kohti oikeita tavoitteita.

Asiakkaan kasvavat odotukset muovaavat kaupankäyntiä

Kuluttajien ennennäkemättömät odotukset kaupankäynnin suhteen heijastuvat myös B2B-yritysten arkeen.

Globaalit kaupankäynnin jättiläiset ovat nostaneet rimaa asiakaskokemuksen ja brändin suhteen. Menestyäkseen on tarjottava ainutlaatuisia palvelukokemuksia, eli myös ymmärrettävä asiakasta koko ajan paremmin. Monikanavaisuus on välttämättömyys ja asiakkaan saaman palvelun laatu pitäisi olla sama kaikissa kanavissa.  Verkkokaupan ja fyysisen myymälän raja-aidat ovat hämärtyneet ja saatavissa olevan tiedon määrä on kasvanut  ennennäkemättömän suureksi digitalisaation myötä.

Konsultointipalvelumme auttavat hahmottamaan monikanavaisen kaupankäynnin kokonaisuuden. Tuomme asiakkaidemme käyttöön parhaat näkemykset ja käytännöt maailmalta. Teknologiset mahdollisuudet kytkeytyvät yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan – autamme valitsemaan oikeat ratkaisut, jotka toimivat tänään ja tulevaisuudessa. Design-palvelujemme avulla saamme brändin näkymään ja asiakkaan käyttökokemuksen huipputasolle.

Solteqin liiketoimintakonsulteilla on huippuluokan osaaminen ja pitkä kokemus sekä B2C- että B2B-liiketoiminnasta

Tiedämme, mitä onnistuneiden digitaalisen liiketoiminnan kokonaisratkaisuiden rakentaminen vaatii – juuremme ovat sekä kivijalassa että verkossa. Meillä on omakohtaista kokemusta myynnistä, markkinoinnista ja tiedolla johtamisesta kaupankäynnin arjessa. Tuomme asiakkaidemme käyttöön myös parhaat näkemykset ja käytännöt maailmalta.

Tyypillisiä digitaalisen liiketoiminnan konsultointitoimeksiantojamme:

 • Liiketoimintasuunnitelman kirkastaminen
 • Omnichannel-strategian luominen
 • Omnichannel-kypsyysanalyysit
 • Liiketoimintamuutoksen läpiviennin suunnittelu
 • Digitaalisen liiketoiminnan mittaroinnin suunnittelu ja jalkauttaminen
 • Kumppanuus-/ekosysteemikonseptit
 • Innovaatiotyöpajat
 • Executive breafing -sessiot

 

Myyvä B2B-verkkokauppa on muutakin kuin teknologiaa

Myyvä B2B-verkkokauppa on muutakin kuin teknologiaa

Lue artikkeli

Monikanavainen palvelumalli kuntoon – 6 kohdan tarkistuslista

Monikanavainen palvelumalli kuntoon – 6 kohdan tarkistuslista

Lue artikkeli

10 hyvää käytäntöä digitaalisen kaupankäynnin kehittämiseen

10 hyvää käytäntöä digitaalisen kaupankäynnin kehittämiseen

Lue artikkeli

Oikein valittu teknologia tukee liiketoimintaa

Parhaimmillaan teknologia itsessään voi myös mahdollistaa aivan uudenlaista liiketoimintaa. Teknologiavalintoja tehtäessä ei voi verrata vain käyttöönoton kustannuksia tai soveltuvuutta ensimmäisen kehitysvaiheen vaatimuksiin. Yrityksissä teknologian todelliset edut tai haitat ilmenevät usein vasta noin 5–10 vuoden aikavälillä, kun pikavoitot on lunastettu ja on aika skaalautua liiketoiminnan todellisiin tarpeisiin.

Solteqin kokeneet teknologiakonsultit ymmärtävät laaja-alaisesti kaupan alan vaatimukset teknologialle ja osaavat ottaa huomioon monikanavaisuuden kasvavan merkityksen osana kokonaisuutta. Saat meiltä syvällistä osaamista kaupan alan kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.

Meillä on kokemusta keskeisistä kaupan tietojärjestelmistä, kuten ERP-ratkaisuista, verkkokauppa- ja markkinointiratkaisuista, tuotetiedon, valikoiman ja datanhallintaratkaisuista, tilaus-toimitusketjusta sekä varastonhallinnasta, kassajärjestelmistä, myymälän digitalisoinnista, kanta-asiakkuusratkaisuista sekä näihin liittyvistä integraatio- ja API management -ratkaisuista.

Tyypillisiä teknologiakonsultoinnin toimeksiantojamme:

 • Liiketoimintaa tukevan teknologia-roadmapin rakentaminen ja gap-analyysit
 • Digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kehitysprosessit, liiketoiminnan, IT:n ja toimittajien välisen yhteistyön toimintamallit ja kehitysprosesseja tukevat tietojärjestelmät
 • Kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin suunnittelu liiketoiminnan laatuattribuuteista johdettuna; looginen arkkitehtuuri, informaatioarkkitehtuuri, integraatioarkkitehtuuri ja järjestelmäarkkitehtuuri
 • Pilvistrategia ja sen mahdollistaminen
 • Palveluekosysteemin rakentaminen, API-ratkaisut
 • Health checkit sekä teknologiaratkaisujen auditointi
 • Teknologiavaatimusten kerääminen, teknologiavaihtoehtojen arviointi ja valintaprosessin johtaminen
 • Teknologian käyttökoulutus

Luodaan yhdessä parempia asiakaskokemuksia

Me voimme auttaa sinua jo tänään.

Tutustu palveluihin

Kerromme mielellämme sinulle lisää. Ota yhteyttä.

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista tietoa, uusia näkökulmia ja asiantuntijoidemme vinkkejä digitaaliseen liiketoimintaasi.